מי שהוכרו כבני משפחה של הרוגי מלכות זכאים, בנוסף לתגמול חודשי, גם להטבות שונות


מי שהוכרו כבני משפחה של הרוג מלכות עשויים להיות זכאים לתגמול חודשי.

  • בני המשפחה שהוכרו זכאים בנוסף לכל שאר ההטבות שניתנות לבני משפחה שכולים מטעם אגף שיקום במשרד הביטחון.
  • הטיפול בהטבות לבני המשפחה נעשה במחלקות השיקום של המוסד לביטוח לאומי.
  • לפרטים על הליך ההכרה ראו הגשת בקשה להכרה לבני משפחה של הרוגי מלכות.

רשימת ההטבות

  • מענק הבראה שנתי בסך 3,771.2 ₪ לאלמנים, לאלמנות ולכל אחד מההורים השכולים (מצורף לתגמול עבור יוני).
  • מענק לדירה ליתומים רווקים עד גיל 30.
  • מענק נישואין ליתומים שנישאים לפני גיל 30.
  • מענק מיוחד ליתומים שמלאו להם 30 וטרם נישאו.
  • מענק התאלמנות שמשולם לאלמנות ולאלמנים פעם ב-7 שנים החל מהשנה השמינית להתאלמנות.
  • הנחה במס רכישה לבני משפחה שמקבלים תגמול חודשי.
  • הנחה בארנונה לבני משפחה שמקבלים תגמול חודשי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות