הקדמה:

בני משפחה של הרוגי מלכות יכולים להגיש בקשה להכרה על-ידי הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות
הכרה על-ידי הרשות תזכה את בני המשפחה בתגמול חודשי והטבות נוספות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בני משפחה של הרוגי מלכות יכולים להגיש בקשה להכרה על-ידי הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות.

אוכלוסיית יעד

 • את הבקשה להכרה יכולים להגיש אזרחים תושבי ישראל שהם:
  • מי שהיתה אשתו של הרוג מלכות ביום מותו, או אישה שהתגוררה עמו וביום מותו הייתה הידועה בציבור שלו, גם אם נישאה לאחר מכן.
  • מי שהיה בעלה של הרוגת מלכות ביום מותה, או שהתגורר עמה וביום מותה היה הידוע בציבור שלה, גם אם נישא לאחר מכן.
  • ילד של הרוג מלכות.
  • הורה של הרוג מלכות, כולל הורה חורג והורה מאמץ.

שלבי ההליך

גב' גלית כהן
משרד הקליטה, הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון
רח' קפלן 2, ירושלים 91950
טלפון לבירורים:02-6752751
 • הרשות תבדוק ותאמת את פרטי הבקשה, ותחליט אם להכיר במבקש כבן משפחה של הרוג מלכות.
 • בקשה של מי שהוכר על ידי הרשות תועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך טיפול על-ידי מחלקת השיקום.

ערעור

תודות