הקדמה:

החל מיום 01.04.2016 הוריו של ילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר זכאים למענק פטירה
המענק הוא בסך 8,915 ש"ח (נכון לשנת 2021)

החל מיום 01.04.2016, הוריו של ילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר זכאים למענק פטירה בסך 8,915 ש"ח (נכון לשנת 2021).

מי זכאי?

  • מבוטח ששולמה לו גמלת ילד נכה בגין ילדו (או מבוטח שאינו הורהו של הילד ושולמה לו הגמלה), והילד נפטר אחרי ה- 01.04.2016.

תהליך מימוש הזכות


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים