החל מיום 01.04.2016 הוריו של ילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר זכאים למענק פטירה
המענק הוא בסך 9,930 ₪ (נכון לשנת 2024)

החל מיום 01.04.2016, הוריו של ילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר זכאים למענק פטירה בסך 9,930 ₪ (נכון לשנת 2024).

מי זכאי?

  • מבוטח ששולמה לו גמלת ילד נכה בגין ילדו (או מבוטח שאינו הורהו של הילד ושולמה לו הגמלה), והילד נפטר אחרי ה- 01.04.2016.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים