נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים למענק שנתי לביגוד
גובה המענק נקבע לפי דרגת הנכות וסוג הפגיעה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים למענק שנתי לביגוד.

 • המענק, בסכומים שבין 1,627 ₪ ל-4,926 ₪, נקבע לפי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שמתקיים לגביהם לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מרכיבים תותבת, מכשיר אורתופדי ארוך או חגורה אורתופדית קבועה.
  • יש להם פגיעה מסוג פרפלגיה.
  • יש להם פגיעה מסוג קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% ומעלה.
  • הם קטועי שתי רגליים.
  • הם קטועי שתי ידיים.
  • הם קטועי יד ורגל בדרגת נכות 100% ומעלה.
  • הם משותקים או עיוורים בדרגת נכות 100% ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית אחת לשנה יחד עם תגמול חודש יוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים