הקדמה:

נפגעי פעולות איבה העונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים למענק שנתי לביגוד
גובה המענק נקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים למענק שנתי לביגוד, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • המענק, בסכומים שבין 1,627 ש"ח ל-4,926 ש"ח, נקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.


מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מרכיבים תותבת, מכשיר אורתופדי ארוך או חגורה אורתופדית קבועה.
  • יש להם פגיעה מסוג פרפלגיה.
  • יש להם פגיעה מסוג קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% ומעלה.
  • הם קטועי שתי רגליים.
  • הם קטועי שתי ידיים.
  • הם קטועי יד ורגל בדרגת נכות 100% ומעלה.
  • הם משותקים או עיוורים בדרגת נכות 100% ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית אחת לשנה יחד עם תגמול חודש יוני.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים