הקדמה:

נפגע פעולת איבה העומד בתנאים המפורטים בערך זה זכאי למענק שנתי לביגוד
גובה המענק נקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה


נפגעי פעולות איבה העומדים בתנאים המפורטים למטה (ראו בפסקה "מי זכאי?"), זכאים למענק שנתי לביגוד.


מי זכאי?

 • נפגע פעולת איבה העונה אל אחד מהתנאים הבאים:
  • נכה המרכיב תותבת,
  • נכה המרכיב מכשיר אורתופדי ארוך או חגורה אורתופדית קבועה,
  • נכה הסובל מפגיעה מסוג פרפלגיה,
  • נכה הסובל מפגיעה מסוג קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% ומעלה,
  • נכה קטועי שתי רגליים,
  • נכה קטוע שתי ידיים או קטוע יד ורגל בדרגת נכות 100% ויותר,
  • משותק או עיוור בדרגת נכות 100% ויותר.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית אחת לשנה יחד עם תגמול חודש יוני.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים