הקדמה:

נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים למענק שנתי לביגוד
גובה המענק נקבע לפי דרגת הנכות וסוג הפגיעה


נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים למענק שנתי לביגוד.

 • המענק, בסכומים שבין 1,627 ₪ ל-4,926 ₪, נקבע לפי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שמתקיים לגביהם לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מרכיבים תותבת, מכשיר אורתופדי ארוך או חגורה אורתופדית קבועה.
  • יש להם פגיעה מסוג פרפלגיה.
  • יש להם פגיעה מסוג קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% ומעלה.
  • הם קטועי שתי רגליים.
  • הם קטועי שתי ידיים.
  • הם קטועי יד ורגל בדרגת נכות 100% ומעלה.
  • הם משותקים או עיוורים בדרגת נכות 100% ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית אחת לשנה יחד עם תגמול חודש יוני.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים