נפגעי פעולת איבה שמתקשים בביצוע פעולות היומיום בגלל הנכות שהוכרה להם עשויים להיות זכאים למלווה אישי
ניתן לבחור אם לקבל מלווה סיעודי באמצעות חברת סיעוד או לקבל תגמול כספי לצורך העסקת המלווה
אסור לגבות תשלום מהמלווה בכניסה למקומות ציבוריים מסוימים
הנפגעים והמלווה שלהם זכאים לפטור מהמתנה בתור בהתאם לתנאים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שמתקשים בתפקוד היומיומי, עשויים להיות זכאים למימון שעות של מלווה אישי שיסייע להם בביצוע פעולות בסיסיות.

דוגמה
 • רחצה, הלבשה, סיוע בניידות וכו'.
 • נהיגה ושליחויות אישיות.
 • פעולות טיפול רפואי (כמו החלפת קטטר) למלווים שקיבלו הכשרה מיוחדת ואישור לבצע אותן.
 • פעולות דחופות לתחזוקת הבית ומשימות ניקיון קלות (לא כולל ניקיון הבית באופן שוטף).
 • ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
  • קבלת מלווה סיעודי באמצעות חברת סיעוד.
  • קבלת תגמול כספי לצורך העסקה עצמאית של המלווה.
 • מי שאושרו להם לפחות 24 שעות ליווי ביממה רשאים לפצל את הזכאות בין קבלת מלווה מחברת סיעוד וקבלת תגמול כספי.
 • מי שאושרו להם לפחות 12 שעות ליווי יכולים להמיר 12 שעות בקבלת מימון לעובד שיתגורר עמם בבית באופן קבוע (לרוב, מדובר בעובד זר. למידע נוסף ראו בהמשך הדף).

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם זקוקים למלווה צמוד בגלל הנכות.
  2. הם מתגוררים בביתם או בדיור מוגן (לא במסגרת מוסדית).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף המטפל.
 • הנפגעים יופנו לבדיקת הערכה לצורך קביעת זכאותם לליווי.
 • תקופת הליווי שתיקבע תהיה עד 3 חודשים, אך עשויים לקבל הארכה של עד חודשיים נוספים.
 • באישור מיוחד ייקבע ליווי לתקופה שעולה על 5 חודשים.
 • לבעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) הזכאות נקבעת אוטומטית.

מלווה באמצעות חברת סיעוד

 • מי שבוחרים לקבל מלווה באמצעות חברת סיעוד צריכים לפנות לאחת מהחברות שבהסכם עם הביטוח הלאומי.
 • יש אפשרות שהמלווה יהיה קרוב/ה של מקבל השירות (חבר/ה או בן/בת משפחה), אם יתקיימו כל 3 התנאים הבאים:
  • לקרוב מלאו 21.
  • הקרוב ישמש כמלווה 12 שעות ביממה לכל היותר. במקרים חריגים (בגלל אילוצי דת, מסורת או אורח חיים) עשויים לאשר בן משפחה מדרגה ראשונה שילווה מעבר ל-12 שעות ביממה.
  • הקרוב יחתום על חוזה העסקה עם אחת מהחברות שנמצאות בהסכם עם הביטוח הלאומי.

תגמול כספי להעסקה ישירה של המלווה

 • מי שבוחרים להעסיק באופן ישיר את המלווה (ישראלי או עובד זר) יקבלו תגמול כספי לפי שעות הליווי שנקבעו להם.
 • התגמול להעסקת המלווה הוא בסך 37.93 ₪ לכל שעת ליווי.
 • לפרטים על סכום התגמול למי שהוכרה להם דרגת נכות מיוחדת 100%+ ראו בהמשך.
שימו לב
במסלול של תגמול כספי לא תשולם תוספת שעות ליווי עבור יציאה לחמי מרפא, נסיעה לחו"ל, חפיפה בין מלווים, שעות חריגות, הדרכות וכו'.

שינוי הבחירה

 • ניתן לשנות את אופן מימוש הזכאות רק אחרי שחלפה שנה מהבחירה הקודמת.
 • מי שבחרו לעבור אחרי שנה ממלווה של חברת סיעוד לקבלת תגמול כספי עשויים להמתין עד 45 יום מהגשת הבקשה ועד למעבר לתגמול הכספי.

זכאות בדרגת נכות מיוחדת 100%+

 • מי שהוכרה להם דרגת נכות מיוחדת 100%+ זכאים אוטומטית לשעות ליווי בהיקף שנקבע לפי סוג הפגיעה:
סוג הפגיעה מספר שעות הליווי
טטרפלגיה (שיתוק של 4 גפיים) 24 שעות ביממה
פרפלגיה (שיתוק מהמותניים מטה) מעל גיל 50 8 שעות ביממה
פרפלגיה אחרי שחרור ממרכז שיקום 8 שעות ביממה למשך חצי שנה
עיוורון מעל גיל 50 120 שעות בחודש
 • בהעסקה ישירה, התגמול הכספי להעסקת המלווה למוכרים בדרגת נכות מיוחדת 100%+ הוא בהתאם למספר שעות הליווי שאושרו:
  • אם אושרו לפחות 24 שעות ליווי ליום התגמול הכספי יהיה בסך 41.90 ₪ לכל שעת ליווי.
  • אם אושרו עד 23 שעות ליווי ליום התגמול הכספי יהיה בסך 39.20 ₪ לכל שעת ליווי.

מימון מנהל/ת לריכוז הטיפול (קייס מנג'ר)

 • מי שהוכרו עם דרגת נכות מיוחדת 100%+ עשויים לקבל מימון עבור מנהל טיפולים, שיפקח, יתאם וירכז את כלל הטיפול בהם, יסייע בתהליכים ביורוקרטיים ועוד.
 • הזכאות ניתנת למי שעונים על לפחות אחד התנאים הבאים:
  • עם פגיעת ראש או מונשמים
  • זכאים ל-24 שעות ליווי ביממה
  • מתגוררים לבד
  • מקבלים טיפולים רבים בגלל מצבם הרפואי
 • המימון ניתן עבור עד 90 שעות סיוע של מנהל טיפול בחודש.
שימו לב
מי שבחרו לקבל תגמול כספי במקום טיפול אישי לא זכאים למימון מנהל הטיפולים

הדרכת המלווה

 • מי שעונים על שני התנאים הבאים זכאים למימון 2 ימים של הדרכת המלווה על הטיפול בהם:
  • הוכרה להם נכות 100%+ עם קוואדרופלגיה, פגיעות ראש או מונשמים.
  • הם בחרו באפשרות של תגמול כספי.
 • אם המלווה יוחלף הם יהיו זכאים למימון ההדרכה של המלווה החדש.

העסקת עובדים זרים בסיעוד

מימון העובד/ת הזר/ה

 • ניתן לקבל מימון עבור העובד הזר תמורת שעות ליווי:
  • מי שנקבעו להם עד 100% נכות ונקבעה להם זכאות ל-12 שעות ליווי ביממה לפחות, יוכלו להמיר 12 שעות ליווי לצורך מימון העובד הזר.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת 100%+ יוכלו להמיר 8 שעות ליווי לצורך מימון העובד הזר.
 • בנוסף, הם זכאים להשתתפות במימון הוצאות שקשורות להעסקת העובד/ת.
תשלומים שיינתנו למימון הוצאות העסקת העובד הזר
סוג התשלום סכום ותדירות התשלום
הוצאות שוטפות עבור מגורי העובד בבית 1,300 ₪ בחודש
עמלת השמה להבאת עובד זר 2,000 ₪ אחת לשנתיים (או עם החלפת העובד)
אגרת רישיון למשרד הפנים 310 ₪ אחת לשנתיים
ויזה למשרד הפנים 180 ₪ אחת לשנה

פטור מהמתנה בתור ומתשלום בכניסה למקומות ציבוריים

חשוב לדעת

 • הסיוע של המלווה לא כולל ביצוע פעולות עבור אנשים אחרים (שהזכאות לא אושרה עבורם אישית).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים