עובדים שהחלו לעבוד במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בעבודות מזכות בענפי החקלאות והבנייה, עשויים לקבל מענק תמרוץ מהביטוח הלאומי בהתאם לתנאי הזכאות
המענק הוא עבור 3 חודשי עבודה רצופים בתקופה שמ-01.11.2023 עד 31.03.2024
עבור 2 חודשי העבודה הראשונים גובה המענק הוא 3,000 ₪ לכל חודש, ועבור חודש העבודה השלישי גובה המענק הוא 4,000 ₪. עובדים המועסקים אצל חקלאים בישובים שפונו זכאים למענק כפול
המועד האחרון להגשת בקשה למענק תמרוץ הוא 31.03.2025
למידע רשמי ראו אתר המוסד לביטוח לאומי ושאלות ותשובות על מענקי עבודה בחקלאות באתר משרד החקלאות


עובדים שהחלו לעבוד בעבודות מזכות בענפי החקלאות והבנייה במהלך מלחמת חרבות ברזל, בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 זכאים למענק תמרוץ מהמוסד לביטוח לאומי, אם הם עומדים בכל תנאי הזכאות.

 • המענק הוא בנוסף לשכר העבודה שסוכם עם המעסיק.
 • המענק הוא עבור 3 חודשי עבודה רצופים בתקופה שמ- 01.11.2023 עד 31.03.2024.
 • המועד האחרון להגשת בקשה למענק תמרוץ הוא 31.03.2025.
 • ניתן למצוא עבודה בענף החקלאות באופן עצמאי או באמצעות פניה ללשכת התעסוקה שתתאם בין העובד לחקלאי.
 • מי שזכאי למענק התמרוץ לעבודה בענפי החקלאות והבנייה ובנוסף גם למענק עידוד חזרה לעבודה, יקבל את המענק הגבוה בניהם, ולא ניתן לקבל את 2 המענקים האלה ביחד עבור אותו חודש.

גובה המענק

 • המענק הוא עבור 3 חודשי עבודה, בתקופה שמ- 01.11.2023 עד 31.03.2024, והוא בנוסף לשכר שסוכם בין העובד למעסיק.
 • גובה המענק למי שמועסקים ביישובים שפונו הוא כפול מהמענק ביישובים האחרים. לבדיקה אם יישוב מסוים הוא יישוב שפונה לחצו כאן.
  • עבור חודש העבודה הראשון (שלאחר ה-01.11.2023) - גובה מענק הוא 3,000 ₪ ביישובים שלא פונו ו-6,000 ₪ ביישובים שפונו.
  • עבור חודש העבודה השני - גובה המענק הוא 3,000 ₪ ביישובים שלא פונו ו-6,000 ₪ ביישובים שפונו, בתנאי שיש רצף בין חודש העבודה הראשון והשני.
  • עבור חודש העבודה השלישי - גובה המענק הוא 4,000 ₪ ביישובים שלא פונו ו-6,000 ₪ ביישובים שפונו, בתנאי שיש רצף בין חודש העבודה השני והשלישי.
דוגמה
 • עובד הועסק על ידי חקלאי באזור השרון בשתילה החל מיום 15.10.2023 ועד ליום 31.01.2024.
 • העובד זכאי למענק כמפורט:
  • עבור עבודתו בחודש אוקטובר הוא אינו זכאי למענק, שכן הזכאות למענק היא החל מחודש נובמבר 2023.
  • עבור עבודתו בחודש נובמבר 2023 הוא זכאי למענק בגובה 3,000 ₪.
  • עבור בעבודתו בחודש דצמבר 2023 הוא זכאי למענק בגובה 3,000 ₪.
  • עבור עבודתו בחודש ינואר 2024 הוא זכאי למענק בגובה 4,000 ₪.
  • סה"כ זכאי העובד למענק כולל בסך 10.000 ₪.
 • אם אין רצף בין חודש עבודה אחד לאחר, סכום המענק עבור אותו חודש יהיה בגובה הסכום של החודש הראשון, כלומר: 3,000 ₪ לעובדים המועסקים בישוב שלא פונה ו- 6,000 ₪ בישוב שפונה.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל.
  2. הם לא עבדו בענפי החקלאות והבנייה במהלך החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023.
  3. הם התחילו לעבוד במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ל- 31.12.2023 בעבודות מזכות בענפי החקלאות או הבנייה. לרשימת העבודות המזכות לחצו כאן.
  4. הם הגיעו פיזית למקום העבודה אצל המעסיק לפחות 11 ימים בכל חודש. ימי מחלה, ימי חופשה וימי עבודה מהבית לא ייחשבו כימים שבהם הם הגיעו לעבודה.
  5. השכר החודשי שלהם בכל חודש שבו הועסקו בחקלאות או בבנייה היה לפחות 2,786 ₪ ברוטו.
שימו לב
 • מי שזכאי למענק תמרוץ אצל יותר ממעסיק אחד באותו חודש – יקבל רק מענק אחד.


תהליך מימוש הזכות

 • ניתן למצוא עבודה בענף החקלאות באופן עצמאי או באמצעות הגשת טופס מועמדות לעבודה בחקלאות ללשכת התעסוקה שתבצע התאמה בין העובד לחקלאי.
 • לצורך קבלת המענק יש להגיש בכל חודש בקשה מקוונת למוסד לביטוח לאומי.
 • המועד האחרון להגשת בקשה למענק תמרוץ הוא 31.03.2025.

הגשת בקשה

 • על המעסיק להגיש למוסד לביטוח לאומי בכל חודש בקשה מקוונת למענק תמרוץ עבור כל עובדיו הזכאים למענק .
  • המעסיק יגיש את הבקשה עבור חודש מסוים בתחילת החודש העוקב, ולא יאוחר מיום 31.03.2025.
דוגמה
עבור חודש נובמבר 2023 על המעסיק להגיש את הבקשה החל מתחילת חודש דצמבר 2023
 • לפני הגשת הבקשה על המעסיק לשדר למוסד לביטוח הלאומי את נתוני השכר החודשי של העובד (טופס 100). בלי שידור הטופס לא ניתן יהיה לטפל בבקשה
 • אם המעסיק לא הגיש בקשה, יוכל העובד להגיש להגיש בקשה באופן עצמאי באתר המוסד לביטוח לאומי, לאחר שיעברו 60 ימים מהחודש שעבורו הוגשה בקשה.
דוגמה
עבור חודש נובמבר 2023, יוכל העובד להגיש בקשה למענק החל מחודש פברואר 2024.
 • לאחר הגשת הבקשה יקבל העובד הודעת SMS בה יתבקש להצהיר שלא עבד בענפי החקלאות או הבנייה בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023.
 • המועד האחרון להגשת בקשה למענק תמרוץ הוא 31.03.2025.

תשלום המענק

 • המוסד לביטוח לאומי ישלם את המענק ישירות לחשבון הבנק של העובד המעודכן בביטוח הלאומי.
 • לעדכון מספר חשבון הבנק בביטוח הלאומי לחצו כאן.
 • המענק ישולם במועדים הבאים:
  • בקשה שתאושר מ-1 עד 17 בחודש – תשולם ב-20 באותו החודש.
  • בקשה שתאושר מ-18 עד 27 בחודש – תשולם ב-1 בחודש הבא.
  • בקשה שתאושר מ-28 עד 31 בחודש – תשולם ב-20 בחודש הבא.
שימו לב
ניתן לקבל מידע על אישור הבקשה ומועד התשלום באתר האישי או בצ'אט עם נציג אנושיבאתר המוסד הביטוח הלאומי.

חשוב לדעת

 • המענק לא ייחשב להכנסה, כלומר: מקבלי המענק לא יידרשו לשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי עבורו, וקבלת המענק לא תפגע בזכויות ובהטבות אחרות שמותנות במבחני הכנסות, כמו מענק עבודה, הנחות בארנונה וקצבאות שונות.
 • חקלאים המעוניינים להעסיק עובדים בחקלאות רשאים להגיש בקשה להעסקת עובדים בשכר ולקבל סיוע מלשכת התעסוקה באיתור, התאמה ושיבוץ עובדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים