הקדמה:

האיסור על פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר לפיטורים חל גם על עובדת שעבדה 6 חודשים במשרה חלקית
החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון חלה גם במקרה שבו המעסיק נתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שחלפו 6 חודשים מתחילת העסקתה, אך הפיטורים נכנסו לתוקף לאחר שחלפו 6 חודשים להעסקתה
מעסיק חייב לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון שעבדה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים, גם אם לא ידע על הריונה בעת קבלת ההחלטה על פיטוריה
לעובדת נפסקו פיצויים בגין אובדן השתכרות, הפסד דמי לידה, תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה ופיצוי בסך 5,000 ש"ח בגין נזק לא ממוני

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 285-09
תאריך:
28.12.2010

רקע עובדתי

 • עובדת בהריון שעבדה במשרה חלקית פוטרה בסמוך לתום 6 חודשי העסקתה. בעת הפיטורים לא ידע המעסיק כי העובדת בהריון.
 • לאחר קבלת הודעת הפיטורים הודיעה העובדת למעסיק כי היא בהריון וביקשה להמשיך את העסקתה, אך המעסיק סירב לבקשתה.
 • העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי, שקיבל את התביעה וחייב את המעסיק לשלם לעובדת פיצוי בגין פיטורים שנעשו בניגוד לחוק.
 • לעובדת נפסקו פיצוי בגין אובדן השתכרות תקופה המוגנת שמיום הפסקת עבודתה ועד למועד הלידה וכן לתקופה של 45 ימים לאחר תום חופשת הלידה (כיום אסור לפטר עובדת 60 יום לאחר הלידה). בנוסף נפסק לטובת העובדת פיצוי בגין הפסד דמי לידה, תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה ופיצוי בסך 5,000 ש"ח בגין נזק לא ממוני.
 • המעסיק הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, וטען כי העובדת אינה זכאית להגנת סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים בהתחשב בכך שהועסקה בהיקף משרה חלקי, ולא עבדה אצלו 6 חודשים מלאים ורצופים.
 • המעסיק טען גם כי לא ידע על הריונה של העובדת בעת הודעת הפיטורים, ופיטר אותה "בתום לב ובדרך מקובלת". יתרה מכך, בסמוך למועד הפיטורים נשאלה העובדת אם היא בהריון והשיבה בשלילה, ואף לא אמרה כי היא בהריון במועד מסירת הודעת הפיטורים.

פסיקת בית הדין הארצי

 • בית הדין הארצי דחה את הערעור וקבע כי:
  • יש חובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון, גם אם הועסקה 6 חודשים במשרה חלקית.
  • החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון חלה גם במקרה שבו מעסיק נתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שתמו 6 חודשים להעסקת העובדת, אך פיטוריה נכנסו לתוקף לאחר שחלפו 6 חודשים להעסקתה, וגם כאשר המעסיק כלל לא ידע כי העובדת בהריון בעת קבלת ההחלטה על הפיטורים.
 • בית הדין הדגיש כי עובדת (או מועמדת לעבודה) הנמצאת בהריון, אינה מחויבת לגלות למעסיק על הריונה עד לחודש החמישי של ההריון (למעט בנסיבות חריגות בשל אופיים או מהותם של התפקיד או המשרה) וגם אם העובדת נשאלת שאלה מפורשת לגבי הריונה ובוחרת, מטעמיה, להשיב בשלילה. שאלה מסוג זה כלל אינה אמורה להישאל על ידי המעסיק שכן יש בכך חדירה אסורה לפרטיותה של העובדת.

משמעות

 • לא ניתן לפטר עובדת בהריון ללא היתר ממשרד העבודה, אם במועד סיום יחסי העבודה חלפה חצי שנה ממועד תחילת העבודה, ללא קשר להיקף משרת העובדת או סיבת הפיטורים. החובה לקבל היתר במקרה זה חלה גם בנסיבות הבאות:
  • למרות שהודעת הפיטורים ניתנת לעובדת לפני שתמו 6 חודשי העסקתה, פיטוריה נכנסים לתוקף לאחר 6 חודשים מתחילת העסקתה.
  • המעסיק לא יודע על הריונה של העובדת בעת קבלת ההחלטה על הפיטורים.
 • למעסיק אסור לשאול עובדת אם היא בהריון למעט בנסיבות חריגות ויוצאות דופן.

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.