הקדמה:

אין לפטר עובדת או עובד במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא אם ניתן היתר לכך מאת שר הכלכלה
שר הכלכלה ייתן היתר לפיטורים רק אם השתכנע שהם אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה
מעסיק שמפטר עובד/ת בניגוד להוראה זו ללא היתר משר הכלכלה צפוי לעיצום כספי
נגד מעסיק שפיטר עובד/ת בניגוד להוראה זו ללא היתר משר הכלכלה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים


למעסיק אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר ממשרד הכלכלה.

 • היתר ממשרד הכלכלה לפיטורי העובד/ת יינתן רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים (במצטבר):
  • הפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה.
  • עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • עובדת המעוניינת לחזור לעבודה יכולה לשוב לעבודתה, ולא ניתן לדרוש ממנה להישאר בבית (ולשלם לה עבור 60 הימים שבהם אסור למעסיק לפטרה).

מי זכאי?

 • עובד או עובדת לאחר תום חופשת הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם מעסיק פיטר עובד/ת בניגוד להוראה וללא היתר משר הכלכלה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם עובדת פוטרה שלא כדין לאחר תום חופשת הלידה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים