הקדמה:

אין לפטר עובדת או עובד במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא אם ניתן לכך היתר מטעם שר העבודה
ההיתר לפיטורים יינתן רק אם השר השתכנע שהם אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה
מעסיק שמפטר עובד/ת ללא היתר צפוי לעיצום כספי
אם מעסיק פיטר עובד/ת ללא היתר משר העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים


למעסיק אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר ממשרד העבודה.

 • היתר לפיטורי העובד/ת יינתן ממשרד העבודה רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים (במצטבר):
  • הפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה.
  • עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • עובדת המעוניינת לחזור לעבודה יכולה לשוב לעבודתה, ולא ניתן לדרוש ממנה להישאר בבית (ולשלם לה עבור 60 הימים שבהם אסור למעסיק לפטרה).

מי זכאי?

 • עובד/ת לאחר תום חופשת הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם מעסיק פיטר עובד/ת בניגוד להוראה וללא היתר משר העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם עובד/ת פוטר/ה שלא כדין לאחר תום חופשת הלידה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד/ת זכאי/ת לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן היה/תה זכאי/ת, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד/ת לא פוטר/ה.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים