מפת"ן הוא מסגרת המציעה תוכנית טיפולית לבני נוער בסיכון וכוללת תעסוקה במגוון סדנאות
הנערים מקבלים שכר בהתאם ליכולת, קצב העבודה, מידת ההשתתפות וההתנהגות במהלך יום העבודה


מפת"ן הוא מסגרת שנועדה לאפשר לבני נוער בסיכון להישאר בקהילה לאחר שנשרו ממסגרות חינוך רגילות על רקע קשיים לימודיים, קשיי השתלבות ובעיות התנהגות.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בוגרי כתה ז' ומעלה, בגילאים 13 - 16.5, המוגדרים כבני נוער בסיכון וסכנה (בני נוער מתחת לגיל 13 או מעל גיל 16.5 עשויים להתקבל באישור מטעם המפקח המחוזי של השירות לשיקום נוער).
 • הזכאות היא למי שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לתת מענה לצורכיהם בתחומים הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, הלימודי והתעסוקתי.

אופן קבלת השירות

 • הפניית נער למפת"ן נעשית (לאורך כל שנת הלימודים), על-ידי גורמי הטיפול והחינוך בקהילה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
 • הגורם המפנה יעביר לוועדת הקבלה של המפת"ן דו"חות ואישורים הכוללים:
  • שאלון קבלה, טופס ויתור סודיות ואישור הצהרת בריאות של האחראי על הקטין (ראו נספחים בהוראת התע"ס).
  • דו"ח פסיכולוגי, דו"ח סוציאלי ודו"ח חינוכי.
 • ועדת הקבלה של המפת"ן תבדוק את התאמתו של הנער למסגרת. לדיון בוועדה יוזמנו הנער המועמד למסגרת והוריו, ו/או הגורם האחראי עליו.
 • החלטת הוועדה אם לקבל את הנער למפת"ן תועבר לגורם שהפנה אותו ולמחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

 • למידע לגבי מסגרות ותוכניות נוספות הפועלות עבור בני נוער במצבי סיכון וסכנה וכן מסגרות הייחודיות לנערות, ראו בפורטל ילדים ונוער בסיכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות