הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל מקום בטוח לאחסון חפציהם האישיים באתר שבו הם עובדים בפועל
על המעסיק לוודא כי מזמין השירות דואג לקיומו של מקום אחסון במקום העבודה


מעסיקים של עובדי ניקיון ותחזוקה (החברות המספקות את שירותי הניקיון והתחזוקה) צריכים לדאוג באמצעות מזמיני השירות (המקומות שבהם מבוצעים שירותי הניקיון והתחזוקה) כי לכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום בטוח לאחסן את חפציו האישיים בזמן העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • על המעסיק לוודא כי מזמין השירות (שאצלו מבצעים העובדים את עבודות הניקיון והתחזוקה) ידאג לקיומו של מקום לאחסון החפצים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים