עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר וחופשה שנתית ארוכה יותר, בהשוואה לשאר העובדים במשק
בימי שישי ובערבי חג (יום עבודה קצר) התשלום יהיה עבור יום עבודה מלא
עובדי חברה לניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה שומרים, עשויים להיות זכאים לזכויות המוענקות לעובדי חברות שמירה ואבטחה
עובדי ניקיון בחברת ניקיון העובדים בפועל במקומות ציבוריים, זכאים לזכויות והטבות נוספות מלבד הזכויות המפורטות בדף זה


שימו לב

זכויות כלליות

זכויות ייחודיות לעובדי חברות ניקיון

 • נוסף על זכויות העובדים הכלליות, לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה יש מספר זכויות ייחודיות להם מתוקף צו הרחבה בענף הניקיון.
 • לזכויות אלו לא זכאים עובדי ניקיון ותחזוקה שאינם מועסקים על-ידי חברת ניקיון, כגון עובדי משק בית או ועד בית.
 • הזכויות הייחודיות לעובדי חברות ניקיון:

גמול עבור שעות נוספות

 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לגמול שעות נוספות לאחר 8 שעות עבודה, החל מהשעה ה-9 לעבודתם:
 • עבור עבודה בשעה ה-9 וה-10 באותו יום עבודה, זכאים העובדים לשכר בגובה 125% משכרם הרגיל.
 • עבור עבודה בשעה ה-11 וה-12 באותו יום עבודה, זכאים העובדים לשכר בגובה 150% משכרם הרגיל .
 • גמול השעות הנוספות כאמור הנו עבור עבודה בשעות נוספות בימי חול בלבד (ימים א-כניסת שבת).
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

תוספת ותק

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים בתום שנת העבודה הראשונה לתוספת ותק של 0.35 שקלים לכל שעת עבודה.
 • מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 שקלים לשעת עבודה.
 • למידע נוסף ראו תוספת ותק לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

החזר הוצאות נסיעה

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים להחזר הוצאות נסיעה ממקום מגוריהם למקום עבודתם עד לתקרה של 22.60 ₪ (החל מה-01.02.2016).
 • צו ההרחבה בענף הניקיון קובע הסדרים נוספים שלפיהם על המעסיק לדאוג להסעת העובד או להשתתפות בהוצאות הנסיעה. למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.

שכר לעובד במשרה חלקית

 • שכר יומי של עובדי ניקיון ותחזוקה במשרה חלקית שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, יהיה בשווי של לפחות 3 שעות עבודה, גם אם עבדו פחות שעות.
 • למידע נוסף, ראו שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

קרן השתלמות

פנסיה

דמי הבראה

 • שווי יום הבראה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה במגזר הפרטי הוא 471.84 ₪ .
 • מספר ימי ההבראה שזכאים להם עובדי ניקיון ותחזוקה, גבוה מזה של שאר העובדים במשק.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

חופשה שנתית

ימי מחלה

ביגוד

 • המעסיק מחוייב לספק בגדי עבודה לעובדי ניקיון ותחזוקה, ואסור לו לגבות מהעובדים תשלום כלשהו או לדרוש מהם להפקיד פיקדון בגין הביגוד.
 • למידע נוסף ראו בגדי עבודה.

מקום לאחסון חפצים

סבסוד ארוחות

הפסקות בעבודה

תוספת תשלום עבור עבודות מיוחדות

תוספת תשלום על יום עבודה מפוצל

שי לחגים ומתנות לעובדים

 • בערב ראש השנה ובערב פסח, חברות ניקיון ותחזוקה מחויבות להעניק לעובדיהן שי כספי. אסור למעסיק להעניק את השי באמצעות מתנה מוחשית או תלושי שי.
 • על פי מחשבון הצמדה למדד, סכום השי לשנת 2022 הוא 222.57 ש"ח לכל אחד משני החגים ,פסח וראש השנה .(לעובדי ניקיון העובדים בשירות הציבורי השי לחגים עומד על 300 ש"ח לכל חג).
 • בשנת 2014 סכום השי לחג היה 212.50 ₪. סכום זה מתעדכן על-פי שיעור השינוי שבין מדד ינואר 2013 למדד בחודש ינואר של השנה הקלנדרית שבה משולם השי
 • למידע נוסף ראו שי לחגים לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
 • בנוסף לתשלום זה, זכאים עובדי חברות ניקיון ותחזוקה לקבל מתנות מהחברה המעסיקה אותם, וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית. שווי המתנה חייב להיות זהה לשווי המתנה שהעניק מזמין השירות לעובדיו הישירים, והיא צריכה להינתן באותם מועדים. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

ימי שישי וערבי חג

חופשות מיוחדות לרגל ארועים משפחתיים

ימי אבל

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים להיעדר מעבודתם במקרה של פטירת קרוב מדרגה ראשונה, ללא קשר לוותק שלהם במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו ימי אבל.

זכויות במקרה של חילופי קבלנים

פיצויי פיטורים

 • במקרה שמתחלף קבלן השירות (החברה המעסיקה) באותו מקום עבודה יכולים עובדי ניקיון ותחזוקה לבחור בכל אחת משתי האפשרויות הבאות:
  • להודיע לקבלן השירות הראשון על רצונם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
  • להודיע לקבלן השירות הראשון על רצונם להפסיק את עבודתם מבלי להמשיך לעבוד אצל הקבלן החדש.
 • בשני המקרים הללו הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן הראשון אם השלימו שנת עבודה אחת לפחות.
 • העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הקבלן הראשון הציע להם מקום עבודה חלופי והם סירבו להצעתו, וגם אם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
 • אם בחרו העובדים להמשיך לעבוד אצל הקבלן הראשון במקום עבודה אחר, הם לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעת המעבר או בעת חילופי קבלני השירות במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה בעת חילופי מעסיקים.

ותק

חשוב לדעת

 • על עובדים בחברה לניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה שומרים, עשויות לחול הטבות וזכויות המוענקות לעובדי חברות שמירה ואבטחה (ככלל אם ישנם שני צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים החלים על עובד, יש לנהוג על פי ההוראות המיטיבות ביותר עם העובד).

תהליך מימוש הזכויות

 • הזכויות צריכות להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיקים, אלא אם צוין אחרת.
 • עובד שהופרו זכויותיו, יכול להגיש תלונה על המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • בהתאם לבקשה מפורשת, ובכפוף לנסיבות, ניתן לשמור על אנונימיות הפונה.
 • במקרים של הפרת הזכויות ניתן גם להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. להסבר על הליך הגשת התביעה ראו באתר הרשות השופטת.
טיפ
ישנם מקרים שניתן לקבל בהם סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי.
שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.