מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית מחויב להקצות בשטחו מקומות ישיבה שמתאימים לסטודנטיות בהיריון
למידע רשמי ראו סעיף 12(1) לכללי זכויות הסטודנט


במוסדות להשכלה גבוהה או על-תיכונית יש להקצות מקומות ישיבה שיאפשרו נוחות בישיבה ובכתיבה לסטודנטיות בהיריון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.
  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות