הקדמה:

ברשויות שונות בארץ פועלים מוקדים עירוניים ואזוריים ("מרכזי הזדמנות") המרכזים את התוכניות הקיימות באותה רשות בתחום התעסוקה עבור אוכלוסיות המתקשות להשתלב בעולם העבודה
ברשויות שלא קיים בהן מרכז תעסוקה, ניתן לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה כדי לקבל סיוע והכוונה
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


פרטים

ארגון מפעיל:
יישוב:
יישובים שונים בארץ

"מרכזי הזדמנות" הם מוקדים עירוניים ואזוריים הפועלים ברשויות שונות בארץ ומרכזים את התוכניות הקיימות באותה רשות בתחום התעסוקה עבור אוכלוסיות המתקשות להשתלב בעולם העבודה.

  • במרכזים קיים צוות מקצועי ייעודי לתעסוקה והשירות ניתן החל משלב האבחון הראשוני, דרך מתן כלים להשתלבות מיטבית בעבודה איכותית, כולל הכשרות במגוון תחומים, ועד לשלב ההשמה בעבודה.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • מי שמתקשים להשתלב בעולם העבודה, שהם חסרי תעסוקה במשך מספר חודשים או שאינם מועסקים בעבודה יציבה ומספקת, או מי שמעוניינים לשדרג את מעמדם המקצועי או להגדיל את הכנסתם ומתקשים בכך.

אופן קבלת השירות

  • ניתן לפנות ישירות למרכז התעסוקה. רשימת המרכזים ופרטיהם מופיעים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • לאחר ראיון אישי (אינטייק), אבחון ומיון ראשוני שיערכו לפונים, תיבדק האפשרות לשלבם בתוכנית תעסוקתית מתאימה.
  • אם לא קיימת תוכנית מתאימה לפונה, תיבנה עבורו תוכנית תעסוקתית אישית בהתאם לצרכיו. פונה המעוניין ומסוגל לפתוח עסק עצמאי, יחובר למט"י (מרכז טיפוח יזמות עסקית).

חשוב לדעת