מרכז יום טיפולי שיקומי מספק תעסוקה טיפולית במהלך שעות היום לאנשים על רצף האוטיזם המתגוררים בקהילה
עבור השהות במרכז היום השיקומי נדרש תשלום של 10% מקצבת הנכות


מרכז יום טיפולי שיקומי נועד לספק תעסוקה טיפולית במהלך שעות היום לאנשים על רצף האוטיזם המתגוררים בקהילה.

 • מטרות מרכז היום:
  • שיפור המיומנויות האישיות והחברתיות.
  • הקניית הרגלי עבודה בסיסיים למי שיוכלו להשתלב בעתיד במסגרות תעסוקה מוגנת.
  • הכנה לעצמאות בתחומי החיים השונים (אכילה, רחצה, לבוש וכו').
 • ההורים או האפוטרופוסים משתתפים בתשלום עבור המרכז, בשיעור של 10% מסכום קצבת הנכות של ילדם, וכן משלמים השתתפות עצמית עבור הסעה למרכז היום.

מי זכאי?

 • בוגרים על רצף האוטיזם מגיל 21 עד גיל פרישה, העונים על התנאים הבאים:
  1. הם גרים בקהילה.
  2. הם אינם יכולים להשתלב בשוק העבודה בשל מצבם התפקודי.

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורים או האפוטרופוסים לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ולבקש השמה במרכז יום טיפולי שיקומי.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תפנה את הבקשה לוועדת השמה.
 • ההחלטה לגבי קבלה למרכז היום תתקבל במשותף על-ידי:
  • מנהל המרכז.
  • עובד סוציאלי המלווה את המועמד מהרשות המקומית.
  • עובד סוציאלי המלווה את המרכז מטעם הארגון המפעיל את המרכז.
  • מפקח מחוזי של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם.

הסעה למרכז היום

 • ישנן רשויות מקומיות שמארגנות את ההסעה, אולם במרבית המקרים ההורים או האפוטרופוסים צריכים לארגן הסעה באמצעות מונית/חברת הסעות.
 • הורים שנדרשים לארגן בעצמם את ההסעה ישלמו עבור הנסיעות, ובהצגת חשבוניות על התשלום יקבלו החזר מהרשות המקומית עד לסכום שנקבע:

השתתפות במימון ההסעה

 • יש לשלם השתתפות עצמית עבור ההסעה, לפחות בסכום של נסיעה עירונית בתחבורה הציבורית (חופשי חודשי/רב קו).
 • מי שמקבלים קצבה במסגרת גמלת ניידות, ישתתפו בהוצאות הנסיעה והליווי בסכום שהוא עד מחצית מגובה קצבת הניידות החודשית ולא יותר מסכום של 4.8 נקודות זיכוי חודשיות (1,128 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023).
 • ההשתתפות המירבית של הרשות המקומית תהיה עד לסכום של 15 נקודות זיכוי (3,525 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023).
 • למי שאושרה הסעה עם ליווי, יינתן החזר עבור הליווי עד לסכום של 12 נקודות זיכוי (2,820 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023).

זמני פעילות המרכז

 • שעות פעילות המרכז: ימים א' - ה' בין השעות 16:00-08:00.
 • המרכז אינו פועל בימי חג ובימי החופשה השנתית בקיץ.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע המחלקה לטיפול באוטיסטים באגף לשירותי תקון ונוער מנותק במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.