ילדים ובוגרים על רצף האוטיזם זקוקים להכרה של הרווחה כדי לממש את זכאותם לשירותים שונים
החל מה-01.02.2019 הכרה בילדים תהיה תקפה עד גיל 18, לאחר מכן תידרש עבורם הכרה נוספת כבוגרים


משרד הרווחה אחראי על הטיפול הקהילתי והחוץ ביתי של ילדים ובוגרים על רצף האוטיזם. ההכרה של המשרד נדרשת כדי לממש את הזכאות לקבלת שירותים בתחומים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש לפנות לעובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, שיעבירו את הפנייה.
 • בקשת ההכרה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:
  • אבחון רפואי ופסיכולוגי מוסמך (ראו אבחון אוטיזם)
  • דוח סוציאלי שהוכן על-ידי העובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת
  • דוח חינוכי או דוח תפקודי עדכני
  • דוח רפואי עדכני
  • צילום תעודת זהות
  • צו מינוי אפוטרופוס לבני 18 ומעלה (אם מונה להם אפוטרופוס)
 • אם ישנן מספר אבחנות (למשל אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית), יש לצרף נימוקים לכל אבחנה ודיון מסכם ואינטגרטיבי אודות מצבו של המאובחן.
 • כאשר האבחנה אינה חד משמעית, השירות רשאי לשלוח לאבחון חוזר מטעמו, תהליך שעשוי להימשך מספר חודשים.
 • המסמכים יועברו לידי "פסיכולוג אָמון" (פסיכולוגים קליניים בעלי ניסיון בתחום האוטיזם שהוסמכו לקבוע לגבי הזכאות לקבלת שירותים ממשרד הרווחה).
 • התשובה תישלח לעובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים ותועבר להורים.

חידוש ההכרה לבוגרים

 • בעבר, ההכרה בפעוטות וילדים ניתנה באופן זמני עד לגיל 6, ולאחר מכן נדרשו דוחות עדכניים כדי לקבל הכרה קבועה.
 • החל מה-01.02.2019 כל "הכרה בילד עם אוטיזם" תהיה תקפה עד גיל 18. למי שהגיעו לגיל 18 תידרש "הכרה בבוגר עם אוטיזם" כדי שיוכלו להמשיך לקבל את השירותים השונים.
 • לילדים שקיבלו הכרה קבועה על-פי הכללים הקודמים (לפני פברואר 2019), לא יחול שינוי בזכאות ולא יהיה צורך בחידוש ההכרה עבורם כשיגיעו לגיל 18.
 • למידע נוסף ראו הודעת מינהל המוגבלויות באתר משרד הרווחה.

ערעור

 • ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בנוגע להכרה ולזכאות לקבלת שירותים.
 • את הערעור יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, אליה הוגשה בקשת ההכרה הראשונית.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תפנה את הערעור לפיקוח במשרד הרווחה.

שירותים שניתנים לילדים ולבוגרים לאחר תהליך ההכרה

חשוב לדעת

 • רק מי שהוכרו במשרד הרווחה זכאים לקבל את השירותים השונים, גם כאשר הם ניתנים באמצעות גורמים אחרים (כגון אלו"ט).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים