בוגרים על הרצף האוטיסטי המוכרים על-ידי משרד הרווחה ומתגוררים בקהילה זכאים לשירותים כגון נופשונים, מועדונית או סומך אישי


בוגרים על הרצף האוטיסטי המוכרים על-ידי השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D במשרד הרווחה ומתגוררים בבית הוריהם זכאים לקבל שירותים כגון נופשונים ומועדונית בשעות אחה"צ או סומך אישי.

השירותים הניתנים בקהילה עבור הבוגרים

סומכים

מועדוניות

נופשונים

קייטנה

  • קייטנה למשך מספר ימים בשנה המותאמת במיוחד לאנשים על הספקטרום. הקייטנה היא על בסיס יומי ולא כוללת שינה.
  • למידע על אתרים שמתקיימות בהם קייטנות, ראו באתר אלו"ט.
  • ניתן להתעדכן לגבי קייטנות בתקופת החופשות בחדשות אתר אלו"ט.

תעסוקה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

  • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים