שירותים בקהילה לאוטיסטים בוגרים הגרים בבית הוריהם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בוגרים על הרצף האוטיסטי המוכרים על-ידי משרד הרווחה ומתגוררים בקהילה זכאים לשירותים כגון נופשונים, מועדונית וחונך אישי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה

בוגרים על הרצף האוטיסטי המוכרים על-ידי השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D במשרד הרווחה ומתגוררים בבית הוריהם זכאים לקבל שירותים כגון מועדונית בשעות אחה"צ, נופשונים וחונך אישי.

השירותים הניתנים בקהילה עבור הבוגרים

סומכים

 • מימון סומך (חונך) שיטפל בבוגר בביתו למשך מספר שעות אחר הצהריים.
 • קבלת שעות סמך תלויה במצב המשפחה ובתקציב של משרד הרווחה.
 • ניתן לקבל שעות סמך רק אם לא מקבלים מימון למועדונית.

מועדוניות

 • מסגרת חינוכית טיפולית הפועלת בשעות אחה"צ, שניתן בה טיפול אישי וקבוצתי לשיפור המיומנויות החברתיות.
 • ניתן לקבל מימון למועדונית רק אם לא מקבלים שעות סמך.
 • לפרטים נוספים, ראו באתר אלו"ט.
 • לרשימת מועדוניות באתר משרד הרווחה.

נופשונים

 • מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים, בעיקר בסופי שבוע ובחופשות.
 • הזכאות היא ל- 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה.
 • למידע על "אלוטבע" בכרמיאל ואתרים נוספים שמתקיימים בהם נופשונים, ראו באתר אלו"ט.
 • ניתן להתעדכן לגבי נופשוני אלו"ט בתקופת החופשות בחדשות אתר אלו"ט.

קייטנה

 • קייטנה למשך מספר ימים בשנה המותאמת במיוחד לאנשים על הספקטרום. הקייטנה היא על בסיס יומי ולא כוללת שינה.
 • למידע על אתרים שמתקיימות בהם קייטנות, ראו באתר אלו"ט.
 • ניתן להתעדכן לגבי קייטנות בתקופת החופשות בחדשות אתר אלו"ט.

תעסוקה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות