מית"ר הוא מסגרת יום תומכת רב תחומית, המהווה מרכז טיפולי, שיקומי וחינוכי לבני נוער המנותקים ממסגרות החינוך הפורמליות
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


מרכז יום תומך רב תחומי (מית"ר) הוא מרכז טיפולי, שיקומי חינוכי לבני נוער המנותקים ממסגרות החינוך הפורמליות.

 • המית"ר נותן מענה רב תחומי לצרכים של המתבגרים ומהווה מסגרת חירום משקמת אחרונה טרם הוצאתם למסגרות חוץ ביתיות.
 • המית"ר פועל בין השעות 22:00-08:00 והשהייה בו קצרת טווח. תהליך ההתערבות האינטנסיבי נועד להביא לשילובם המחודש של בני הנוער במערכות נורמטיביות.
 • למידע נוסף על מסגרות המית"ר הפועלות ברחבי הארץ, ראו באתר משרד הרווחה.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בני 12 - 18 המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
  • בני נוער המנותקים מכל מסגרת
  • בני נוער בסיכון וסכנה הזקוקים לרשת ביטחון בקהילה כדי למנוע את נשירתם ממסגרות פורמליות

אופן קבלת השירות

חשוב לדעת

 • למידע לגבי מסגרות ותוכניות נוספות הפועלות עבור בני נוער במצבי סיכון וסכנה וכן מסגרות הייחודיות לנערות, ראו בפורטל ילדים ונוער בסיכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראה 9.1 לתע"ס מדיניות הטיפול בבני נוער במצבי סיכון וסכנה באמצעות מסגרות רב מקצועיות בקהילה
 • הוראה 9.3 לתע"ס מיום הנהלים לטיפול בבני נוער במסגרת מרכז יום תומך רב תחומי (מית"ר)

תודות