הקדמה:

מית"ר הוא מסגרת יום תומכת רב תחומית, המהווה מרכז טיפולי, שיקומי וחינוכי לבני נוער המנותקים ממסגרות החינוך הפורמליות


מרכז יום תומך רב תחומי (מית"ר) הוא מרכז טיפולי, שיקומי חינוכי לבני נוער המנותקים ממסגרות החינוך הפורמליות.

  • המית"ר נותן מענה רב תחומי לצרכים של המתבגרים ומהווה מסגרת חירום משקמת אחרונה טרם הוצאתם למסגרות חוץ ביתיות.
  • המית"ר פועל בין השעות 22:00-08:00 והשהייה בו קצרת טווח. תהליך ההתערבות האינטנסיבי נועד להביא לשילובם המחודש של בני הנוער במערכות נורמטיביות.
  • למידע נוסף על מסגרות המית"ר הפועלות ברחבי הארץ, ראו באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • בני 12 - 18 המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
    • בני נוער המנותקים מכל מסגרת
    • בני נוער בסיכון וסכנה הזקוקים לרשת ביטחון בקהילה כדי למנוע את נשירתם ממסגרות פורמליות

אופן קבלת השירות

חשוב לדעת

  • למידע לגבי מסגרות ותכניות נוספות הפועלות עבור בני נוער במצבי סיכון וסכנה וכן מסגרות הייחודיות לנערות, ראו בפורטל ילדים ונוער בסיכון.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות