ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרות חינוך רגילות בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים
החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) צוות רב-מקצועי במסגרת החינוכית קובע את סל השירותים שיינתנו לתלמיד לצורך שילובו
למידע רשמי ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים של משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.

ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרת חינוך רגילה בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים - שעות הוראה או טיפול וליווי של סייעת.

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב

 1. תמיכה באמצעות שעות הוראה, שתינתן ישירות לתלמיד על-ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, כולל מנתח התנהגות.
 2. תמיכה באמצעות שעות טיפול, שתינתן על-ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות.
 3. תמיכה וליווי של סייעת (סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית ומהווה חלק מצוות המוסד החינוכי).
 • התמיכה באמצעות שעות הוראה או שעות טיפול יכולה להינתן במספר אופנים:
  • תמיכה פרטנית לתלמיד בהתאם לתוכנית האישית שנקבעה לו
  • תמיכה לקבוצת תלמידים
  • תמיכה שיתופית לשני בעלי תפקידים המבצעים תוכנית עבודה משותפת לתלמיד או לקבוצה
  • תמיכה בכיתה - הוראה בכיתה על-ידי גננת שילוב או מורת שילוב, או טיפול על-ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות לצד המורה או מנהלת הגן.
 • כמו כן, יכולה להינתן תמיכה באמצעות שעות הוראה מחוץ לכיתה - עד שליש משעות הלימודים בשבוע שיינתנו באופן קבוצתי או פרטני.

מי זכאי?

 • ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל 21-3 בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ועדת זכאות ואפיון החליטה על זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים והוריהם בחרו שילמדו בכיתה רגילה בגן/בית ספר רגיל.
  • ועדת זכאות ואפיון החליטה שיקבלו שירותי חינוך מיוחדים בכיתה רגילה בגן/בית ספר רגיל.
  • הם לומדים בגן/בית ספר רגיל והצוות הרב-מקצועי שלו קבע כי הם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים