משיכת יתר (מינוס) בחשבון בנק של קטין אפשרית רק אם ניתנה לכך הסכמה של ההורה (או האפוטרופוס של הקטין), מראש ובכתב
אם הקטין עובד, הבנק יכול לאשר לו משיכת יתר בגובה המשכורת החודשית, גם ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס


בנק אינו חייב לאשר משיכת יתר (מינוס) ללקוח.

  • הבנק רשאי לאשר משיכת יתר ללקוח שהוא קטין, רק בתנאי שההורה שלו (או האפוטרופוס שלו) נתן את הסכמתו לכך מראש ובכתב.
  • אם הקטין עובד, הבנק רשאי לאשר לו משיכת יתר בגובה המשכורת החודשית שלו, גם ללא אישור של הורה או אפוטרופוס.

מי זכאי?

  • קטין שפתח חשבון בנק, והתקיים אחד מהתנאים הבאים:
    • ניתנה לכך הסכמה של ההורה שלו או של האפוטרופוס שלו.
    • הקטין עובד ומשתכר (ואז אין צורך בהסכמת הורה או האפוטרופוס). במקרה כזה יינתן אישור למשיכת יתר עד גובה המשכורת.

תהליך מימוש הזכות

  • לצורך קבלת מסגרת אשראי, המאשרת משיכת יתר בחשבון, יש לחתום על הסכם בכתב.
  • אם הקטין אינו מקבל משכורת, ההורה שלו (או האפוטרופוס שלו) צריך לחתום על טופס נפרד, שבו הוא מאשר את הסכמתו למשיכת יתר בחשבון הקטין במסגרת שתיקבע מראש.

חשוב לדעת

  • ככלל, הבנק אינו מאפשר חריגות ממסגרת האשראי, אלא במקרים מיוחדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים