ילדים שמבוטחים בקופות החולים זכאים למימון משקפי ראייה עד גיל 8 (לפני יום הולדת 8)
ניתן לקבל מימון לזוג משקפיים (עדשות אופטיות ומסגרת) בכל שנה קלנדרית
יש לשלם השתתפות עצמית סמלית
למידע רשמי ראו אתר "כל הבריאות"


החל מ-01.07.2023, ילדים שטרם מלאו להם 8 זכאים כחלק מסל הבריאות למימון משקפי ראייה, בהתאם לצורך הרפואי.

 • הזכאות כוללת מימון לזוג משקפיים (עדשות אופטיות ומסגרת) בכל שנה קלנדרית (ינואר - דצמבר).
 • יש לשלם השתתפות עצמית של 10% מעלות המשקפיים או 100 ₪ - לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • אספקת המשקפיים תיעשה רק באמצעות ספקי השירות והמכונים שבהסדר עם קופות החולים ומתוך מבחר העדשות והמסגרות שבהסדר.
 • לא ניתן לקבל זיכוי או החזר כספי על הזכאות, או לרכוש משקפיים בתוספת תשלום (שדרוג).
שימו לב
 • המידע בדף זה עוסק בזכאות למשקפי ראייה במסגרת סל הבריאות הממלכתי לילדים עד גיל 8.
 • למידע כללי על הזכאויות למשקפי ראייה ואביזרי ראייה (בכל הגילאים) בהתאם לתוכניות הביטוח של קופות החולים ראו באתר ״כל הבריאות״.

מי זכאי?

 • מבוטחי קופות החולים עד גיל 8 (לפני יום הולדת 8) שבהתאם לצורך הרפואי זקוקים לאחד מאלה:
  • משקפיים רגילים.
  • משקפיים לרוחק ראייה או אסטיגמטיזם של +5 SPH וחמור מכך.
  • משקפיים לקוצר ראייה או אסטיגמטיזם של -7 SPH וחמור מכך.
שימו לב
למידע על הזכאות למשקפיים ואביזרי שיקום לילדים עד גיל 18 עם קטרקט מולד או נרכש או במקרים של מחלות קרנית ומצבים רפואיים אחרים, ראו בדף זה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • באחריות קופת החולים לוודא כי:
  • מרשם מרופא העיניים יינתן בתוך 30 יום מהפניה של המבוטח לקבלת התור.
  • התאמת המרשם על ידי האופטומיטריסט תיעשה בתוך 14 יום ממועד הפניה של המבוטח לספק השירות/למכון.
  • המבוטח יקבל את המשקפיים בתוך 14 ימי עבודה ממועד ההזמנה.

תשלום השתתפות עצמית

 • יש לשלם השתתפות עצמית של 10% מעלות המשקפיים או 100 ₪ - לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • העלות המרבית של המשקפיים שיינתן עבורה מימון (החל מיולי 2023):
  • משקפיים רגילים - עד 600 ₪.
  • משקפיים לרוחק ראייה או אסטיגמטיזם של +5 SPH וחמור מכך - עד 2,663 ₪.
  • משקפיים לקוצר ראייה או אסטיגמטיזם של -7 SPH וחמור מכך - עד 1,120 ₪.
 • ההשתתפות העצמית תשולם בקופת החולים או במכון ההסדר/ספק השירות שעובד עם הקופה.
 • סכומי ההשתתפות העצמית מתעדכנים מדי שנה בהתאם למדד יוקר הבריאות.

אחריות למשקפיים

 • עבור מסגרת למשקפיים לקוצר ראייה או אסטיגמטיזם של -7 SPH וחמור מכך או רוחק ראייה או אסטיגמטיזם של +5 SPH וחמור מכך - אחריות של שנה אחת ורק במקרה של פגם בייצור.
 • עבור כל מסגרות המשקפיים האחרות – אחריות של חצי שנה ורק במקרה של פגם בייצור.
 • על העדשות - במקרה של פגם בציפוי אנטי ריפלקס, אחריות של חצי שנה. במקרה של שבר בעדשות באינדקסים 1.67-1.59 (כולל), אחריות לשנה.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל זיכוי או החזר כספי עבור משקפיים שנרכשו במסגרת הזכאות.
 • במסגרת זכאות זו לא ניתן לרכוש עדשות מסוגים אחרים ולא ניתן להוסיף תשלום ולשדרג את המוצר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים