הקדמה:

משרד הבריאות משתתף במימון אביזרי שיקום לעיוורים ולקויי ראייה
משרד הבריאות משתתף במלוא העלות (100%) ברכישה של תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות
בשאר המכשירים השתתפות המשרד היא בגובה 75% מהמחיר שנקבע, בהתאם לסוג המכשיר
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


הערת עריכה
כשמעדכנים כאן מידע, צריך לעדכן גם בערך הכללי: סיוע במימון מכשירי שיקום.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:40, 14 במרץ 2021 (IST)
שימו לב
משרד הבריאות האריך את הזכאות לשירותים רפואיים מסויימים, שהופסקו בשל הקורונה, למי שעברו את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה
כל זכאות של מבוטח שתוקפה פקע בשל גילו, החל מה-19.03.2020 ועד 31.08.2020, מוארכת באופן אוטומטי ב-3 חודשים מהמועד שפקעה. לרשימת השירותים שתוקפם הוארך ראו הארכת זכאות לשירותים רפואיים מתוקף סל הבריאות, למי שעבר את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה.

משרד הבריאות משתתף במימון אביזרי שיקום לעיוורים ולקויי ראייה.

 • משרד הבריאות משתתף במלוא העלות (100%) ברכישה של תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות.
 • בשאר המכשירים גובה השתתפות המשרד הינו 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר, על-פי חלוקה לשתי קבוצות:
 1. מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
 2. מכשירים עבורם יש לבדוק 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על-פי ההצעה הזולה ביותר.
 • גובה ההשתתפות העצמית הינו 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות.
 • פטורים מתשלום השתתפות עצמית (יש צורך להגיש אישורים מתאימים על כך):
 • אנשים המתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

 • רשימת המכשירים, אשר נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כוללת:
  • תותבות עיניים - לבני כל הגילאים. החל משנת 2012 המימון ניתן גם עבור תותבות סקלראליות.
  • מכשירי עזר לראייה (משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות) לילדים ונוער עד גיל 18.
  • עדשות מגע לראיה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם משקפיים אינם עוזרים (כולל עדשות מגע סקלראליות).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא עיניים לקבלת המלצה.
 • ניתן לקבל בקופת החולים הנחיות לגבי המסמכים אותם יש להגיש ותהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
 • יש לצרף לבקשה את הדוח הרפואי החתום על-ידי רופא העיניים ותצלום של תעודת זהות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה ע"י הוועדה, רשאי לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה מלשכת הבריאות.
 • הערעור יופנה לוועדת חריגים באמצעות לשכת הבריאות.

הרחבות ופרסומים

תודות