משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ואביזרי שיקום לעיוורים ולקויי ראייה
בחלק מהמכשירים המימון הוא של 100% מעלות המכשיר ובחלקם 75% (היתרה משולמת כהשתתפות עצמית)
אוכלוסיות מסוימות זכאיות לפטור מתשלום ההשתתפות העצמית
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות
שימו לב
רפורמה צפויה בציוד שיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) תעבור ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.01.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.07.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • מידע נוסף על הרפורמה יעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ואביזרי שיקום לעיוורים ולקויי ראייה.

 • חלק מהמכשירים והאביזרים ממומנים במלואם על ידי משרד הבריאות ובחלקם השתתפות המשרד במימון היא של 75% והיתרה תשולם כהשתתפות עצמית של המבקש (פירוט בהמשך).
 • אוכלוסיות מסוימות זכאיות לפטור מהשתתפות עצמית ובמקרים מסוימים ניתן לבקש הגדלה של ההשתתפות של משרד הבריאות (פירוט בהמשך).
 • יש לקבל את אישור משרד הבריאות למימון המכשיר לפני רכישת המכשיר. ההשתתפות במימון לא תיעשה בדיעבד.

מי זכאי?

 • תושב ששוהה בקהילה וזקוק לאחד ממכשירי השיקום הבאים לצמיתות:
  • תותבות עיניים לבני כל הגילאים והחל משנת 2012 המימון ניתן גם עבור עדשות (תותבות) סקלראליות.
  • משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים לראיה לילדים ונוער עד גיל 18.
  • עדשות מגע לראיה לילדים ונוער עד גיל 18.
  • עדשות מגע סקלראליות לראיה לילדים ונוער עד גיל 18.
  • משקפיים אפקיות לתינוקות, ילדים ונוער עד גיל 18.
  • משקפיים ביפוקאלים או מולטיפוקאלים מגיל שנתיים עד גיל 18.
שימו לב
למידע על תנאי הזכאות והקריטריונים בהתאם לסוג המכשיר ראו באתר "כל הבריאות".

מי לא זכאי?

שימו לב
 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים לקבל מכשירי שיקום ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי מול חברת הביטוח ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע לא כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ולא מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן החלטה משפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • למידע נוסף ראו בחוזר מינהל רפואה מס' 15/2014.

השתתפות עצמית ופטורים

 • ברכישה של תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות לא תיגבה השתתפות עצמית מהמבקש והמשרד יממן את המכשיר במלואו.
 • בשאר המכשירים השתתפות המשרד היא 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר בחלוקה לשתי קבוצות:
  • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
  • מכשירים עבורם יש לבדוק 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע לפי ההצעה הזולה ביותר.

אוכלוסיות פטורות מהשתתפות עצמית (בכפוף להגשת אישורים מתאימים)

הגדלת השתתפות משרד הבריאות

 • מבקש שמתקשה לממן את חלקו (השתתפות עצמית) יכול לפנות לעו״ס בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה (שלו ושל בן הזוג: תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העו״ס רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם בני משפחה נוספים שזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות שקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל אישור להשתתפות במימון, יש צורך בהמלצה של רופא מומחה מקופת החולים, בהתאם לסוג המכשיר:
  • אוקולופלסטיקאי מומחה - רופא מומחה לכירורגיה פלסטית של העין - רופא מומחה לרפואת עיניים בישראל שהשתלם בתחום הכירורגיה הפלסטית של העין.
  • אונקולוג של העין - רופא מומחה לרפואת עיניים שהשתלם בתחום האונקולוגיה של העין.
  • רופא עיניים ילדים - רופא מומחה לרפואת עיניים שהשתלם בתחום של רפואת עיניים לילדים.
 • את הבקשה (ההמלצה) ומסמכים רלבנטיים נוספים (כמו צילום תעודת זהות, מסמכים רפואיים וכו׳) יש להגיש ללשכת הבריאות באיזור מגוריו של המבקש.
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי המבקש בעצמו, אדם מטעמו, בית החולים (במקרה של אשפוז וצורך בתותבת) או קופת החולים.
 • לאחר הגשתה, הבקשה תעבור לדיון בוועדה מקומית בלשכת הבריאות והחלטת הוועדה (אישור או דחייה), כולל הנחיות להמשך התהליך, תימסר בכתב.
 • תשובת לשכת הבריאות תינתן תוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה במשרדי הלשכה ובמקרים מורכבים התשובה תינתן תוך 45 ימי עבודה.
 • מכתב התשובה שישלח למי שבקשתו אושרה יכלול הפניה לקבל המכשיר והנחיות לגבי המשך התהליך.
 • האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו.
טיפ
לבירור לגבי מצב הפנייה אפשר לפנות למוקד הטלפוני "קול הבריאות" 5400*

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה ע"י הוועדה, רשאי לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה מלשכת הבריאות.
 • הערעור יופנה לוועדת חריגים באמצעות לשכת הבריאות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות