הפורטל מרכז מידע חשוב להגדרת זכויות המבוטח במסגרת קופות החולים. בין היתר, זכויות המבוטח והחולה, מעבר בין קופות חולים, הנחות והטבות, ותהליכי הפניה לטיפול בבתי החולים.

כידוע חלק ניכר מהמימשק של האזרח מול מערכת הבריאות מתרחש בקהילה במרפאות קופות החולים. מסיבה זו ריכזנו מידע רלוונטי בנושא זה, כולל תיעוד זכויותיכם בהפניה לבתי החולים.

מדריכי זכויות של קופות החולים

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים