בית המשפט קבע, כי יש לקזז מתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נזקק/נצרך) המשולם לניצולי השואה את כל סכום הביטוח הלאומי המשולם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל אביב
שם התיק:ע"ו 10996-10-10
תאריך:14/11/2011
קישור: לגרסה סרוקה של פסק הדין

בית המשפט קבע, כי יש לקזז מתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נזקק/נצרך) המשולם לניצולי השואה את כל סכום הביטוח הלאומי המשולם (במקרה הנדון: קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי), שכן בתוך סכום זה מבוטא גם תשלום מס הבריאות. קיזוז ההכנסה "נטו" (מבלי להתחשב במס הבריאות) יוביל לכך שניצולים אלו כלל לא ישלמו ביטוח בריאות. תוצאה שכזו אינה עולה עם חוק נכי רדיפות הנאצים, מנוגדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומביאה לתוצאה מפלה ביחס לקבוצת נכים אחרות ואף בתוך קבוצת נכי רדיפות הנאצים.

משמעות

מהשלמת ההכנסה המשולמת לניצולי שואה המוכרים כזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה תנוכה קצבת הביטוח הלאומי המשולמת להם במלואה ("ברוטו").


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אהוד מוזס מועידת התביעות