קצבת זיקנה מורכבת מקצבה בסיסית ומתוספות המשולמות בהתאם לתנאי הזכאות
קצבת זיקנה משולמת לאזרחים ותיקים החל מגיל 70, אולם מי שהכנסתם נמוכה בהתאם למבחן הכנסות, יכולים לקבל קצבת זיקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מעבודה
הסכום הבסיסי של קצבת הזיקנה ליחיד היא 1,736 ₪ עד גיל 80 ו- 1,834 ₪ מעל גיל 80 (נכון ל- 2024)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


קצבת זיקנה מורכבת מסכום בסיסי שנקבע בהתאם לגיל המבוטח ומסכומים שנוספים אליו, בהתאם לתנאים. כמו כן, ישנם תשלומים שמנוכים מסכום הקצבה.

שיעורי הקצבה

  • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.
  • סכומי הקצבה לזוג מורכבים מקצבה בסיסית ליחיד/ה עם תוספת עבור בני זוג (בתנאי שהם עונים על הגדרת בן/בת זוג ואינם מקבלים קצבה מהמוסד לביטוח לאומי).

סכום הקצבה מגיל הזכאות ועד גיל 80

מצב משפחתי סכום הקצבה בשנת 2024
יחיד (קצבה בסיסית) 1,736 ₪
זוג (קצבה בסיסית + תוספת עבור בן/בת זוג) 2,609 ₪

סכום הקצבה מגיל 80 ומעלה

מצב משפחתי סכום הקצבה בשנת 2024
יחיד (קצבה בסיסית) 1,834 ₪
זוג (קצבה בסיסית + תוספת עבור בן/בת זוג) 2,707 ₪
טיפ
לחישוב גובה הקצבה ניתן להיעזר במחשבון לבדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק באתר הביטוח הלאומי.

מי זכאי?

זכאות לקצבה ממדינה נוספת

  • מי שעלו לישראל ממדינה החתומה עמה על אמנה בינלאומית, וצברו תקופות ביטוח (אכשרה) בשתי המדינות, עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה מכל מדינה בנפרד.
  • הזכאות עשויה להיות לקצבת זיקנה מלאה על-פי חוקיה של כל מדינה, ואם לא נצברו תקופות ביטוח המזכות בקצבה מלאה, עשויה להיות זכאות לקצבה חלקית מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה (בתנאי שהתקופות אינן חופפות).
  • לרשימת המדינות החתומות עם ישראל על אמנה הכוללת את ענף ביטוח זיקנה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • לבירורים נוספים, ניתן לפנות אל האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

קבלת קצבה נוספת במקביל


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות