הקדמה:

חופי רחצה מוכרזים ומקומות רחצה אחרים צריכים להיות מונגשים לאנשים עם מוגבלות
נגישות של אדם עם מוגבלות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור במקום


אזהרה
ההוראות המופיעות בדף זה מתייחסות לחופי רחצה ומקומות רחצה שאינם בריכות שחייה בנויות
לגבי הנגשה של בריכת שחייה בנויה בעיר או ביישוב (גם אם היא מוקפת מדשאה) ראו נגישות לאנשים עם מוגבלות בבריכות שחיה

מקומות רחצה שניתנים בהם בפועל שירותי רחצה או שירותי בילוי צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לחוות חוויה הדומה בטיבה ובאיכותה לזו של מבקר שאינו אדם עם מוגבלות.

 • החובה להסדיר את הנגישות של מקומות רחצה לאנשים עם מוגבלויות חלה במקומות רחצה מוכרזים (חופים מוכרזים לפי חוק הסדרת מקומות רחצה) ובמקומות רחצה אחרים, שיש בהם שירות של רחצה או בילוי במים.

הנגשת חוף רחצה מוכרז חדש

 • חוף רחצה מוכרז חדש צריך להיות מונגש באופן מלא עם פתיחתו.
 • לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה לכניסה עיקרית לחוף לכל אחד מהמקומות הבאים, הנמצאים בקרבתו: חניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי.
 • בנוסף, לאדם עם מוגבלות צריכה להיות נגישות באמצעות דרך נגישה ורציפה מהכניסה העיקרית למקום הרחצה אל כל אחד מהמקומות הבאים ובין כל אחד מהם:
  • קופה
  • בית אוכל ומקום ציבורי לממכר מזון או מצרכים אחרים
  • בית שימוש נגיש
  • מלתחה ומקלחת נגישות המיועדות לנשים וגברים
  • 20% לפחות מסככות הצל הקבועות, ולפחות 2 סככות שהן הקרובות ביותר ככל האפשר לים, שמתאפשרת מהן תצפית ישירה לים
  • מקום בקרבת הים שניתן לנפוש בו, שהוא משטח המצוי בסביבת סככות הצל או הדרך הנגישה המובילה לים. שטח המשטח צריך להיות לפחות 15 מטרים רבועים.
  • עד לחול הרטוב בחופי הים התיכון, ועד לקו המגע בין המים ליבשה בימים האחרים. אפשרי שבקטע החוף הקרוב למים והחשוף תדירות לפגעי הים, ייעשה שימוש באמצעים אחרים במקום דרך נגישה – למשל – אמצעים פריקים נפרסים או חלופות אחרות.

הנגשת חוף רחצה מוכרז קיים

 • חוף רחצה מוכרז קיים הוא חוף מוכרז שנפתח לציבור לפני 11.05.2014.

הנגשה חלקית

 • בכל החופים המוכרזים נדרשת הנגשה של עורף החוף. עורף החוף הם השטחים הבנויים שלאורך החוף ומהווים חלק ממנו. הנגשה חלקית כוללת:
  • דרך נגישה אל הכניסה העיקרית לחוף
  • הנגשה של חניות
  • קופה (אם קיימת)
  • כל בתי האוכל והבילוי
  • בית שימוש נגיש
  • מלתחה נגישה ומקלחת נגישה

הנגשה מלאה

 • בחלק מהחופים המוכרזים שברשות מקומית ובחלק מהחופים שמפעילה רשות הטבע והגנים, נדרשת הנגשה מלאה של החוף, כמו בחוף חדש.
 • מספר החופים המוכרזים הקיימים שמחוייבים בהנגשה מלאה מחושב מתוך סך כל החופים המוכרזים שברשות מקומית, בהתאם לטבלה הבאה:
מספר החופים המוכרזים ברשות המקומית מספר החופים שנדרשת בהם נגישות מלאה
עד 4 1
5 2
מעל 5 2 + אחד לכל 4 מקומות רחצה בנוסף ל-5 המקומות הראשונים
 • בחופי רחצה מוכרזים שמפעילה רשות הטבע והגנים, עליה להנגיש באופן מלא 50% לפחות מסך כל החופים המוכרזים שהיא מפעילה.
 • לצורך חישוב מספר החופים החייבים בהנגשה מלאה ברשות מקומית, לא כוללים במספר החופים המוכרזים באותה רשות את החופים שמפעילה רשות הטבע והגנים.
דוגמה
אם ברשות מקומית יש 9 חופי רחצה קיימים מוכרזים, על הרשות לדאוג להנגשה מלאה ב-3 חופים לפחות ובשאר החופים תהיה לפחות נגישות חלקית.

הנגשת מקום רחצה אחר

 • מקום רחצה אחר הוא מקום שאינו בניין, שיש בו שירות של רחצה או בילוי במים, ואינו חוף רחצה מוכרז, למשל, מעיינות גן השלושה (הסחנה) או חוף ים לא מוכרז שניתנים בו בפועל שירותי רחצה. עליו להיות נגיש באופן מלא, בין אם מדובר במקום חדש ובין אם מדובר במקום קיים. אין הכוונה לבריכות שחייה בנויות ׁ(למשל, בריכות שחייה ברשויות מקומיות או ביישובים), אשר לגבי הנגשתן חלות הוראות אחרות.
 • במקום רחצה מסוג זה צריך שתהיה לאדם עם מוגבלות נגישות באמצעות דרך נגישה ורציפה מהכניסה העיקרית למקום הרחצה אל כל אחד מהמקומות הבאים ובין כל אחד מהם:
  • קופה
  • בית אוכל ומקום ציבורי לממכר מזון או מצרכים אחרים
  • בית שימוש נגיש
  • מלתחה ומקלחת נגישות המיועדות לנשים ולגברים
  • 20% לפחות מסככות הצל הקבועות, ולפחות 2 שהן הקרובות ביותר, ככל האפשר, למקור המים, שמתאפשרת מהן תצפית ישירה למקור המים
  • אתר שיזוף או פינת פיקניק (לפחות אחד מהם)
  • שפת מקור המים והמים שבתוכו: על הדרך הנגישה להגיע עד לשפת המים ולאפשר לאדם עם מוגבלות להיכנס למים ולצאת מהם

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • נגישות של אדם עם מוגבלות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור במקום. דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לכניסה למקום הרחצה, ובתוך מקום הרחצה למקומות שבהם ניתן שירות ציבורי לכלל הציבור - צריכה להיות הדרך שכלל הציבור משתמש בה.
 • במקרים מסויימים יכול להינתן פטור מביצוע התאמת נגישות. הפטור הוא להתאמת נגישות מסויימת ולא פטור גורף לכל התאמות הנגישות במקום, ובמקרה שניתן פטור מהתאמת נגישות מסויימת יש לבצע התאמת נגישות חלופית שתבטיח נגישות לרוב בני האדם עם סוגי מוגבלויות שונים.
 • ההוראות המופיעות בדף זה אינן מתייחסות לבריכת שחייה בעיר או ביישוב (גם אם היא מוקפת מדשאה). לגבי הנגשה של בריכות שחייה אלו חלות הוראות אחרות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים