ועדת הערר קיבלה את תביעתה של ניצולת שואה לקבל תגמולים כניצולת שואה נזקקת מיום הגשת תביעתה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום, תל- אביב (ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים)
שם התיק:ו"ע 14382-03-10
תאריך:26/04/11
קישור:באתר נבו
 • ניצולת שואה יוצאת תוניסיה הגישה בשנת 2002 תביעה להכרה כנכת רדיפות הנאצים, ולזכאות לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, והכרה כניצולת שואה נזקקת.
 • בשנת 2007 דחתה הרשות לזכויות ניצולי שואה את תביעתה, בטענה שבמהלך הרדיפות הייתה התובעת נתינת תוניסיה, ולכן היא אינה זכאית להכרה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • ניצולת השואה הגישה ערר אשר התקבל באופן חלקי
 • בשנת 2008 הוגמשו הקריטריונים לזכאות ניצולי שואה יוצאי תוניסיה לקצבה ממשרד האוצר, והרשות לזכויות ניצולי שואה הודיעה לניצולת השואה שהטיפול בעניינה חודש, אולם תביעתה נדחתה גם הפעם בשל כשלים בטיפול בתביעתה מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • ניצולת השואה לא ויתרה ודרשה לבדוק בשנית את תביעתה, ובשנת 2009 הכירה בה הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאית לתגמולים מיום הגשת התביעה בשנת 2002, אולם קבעה שניצולת השואה ויתרה על תביעתה להכרה כניצולת שואה נזקקת כיוון שלא המציאה מסמכים בזמן, ולכן אינה זכאית לתגמולים כניצולת שואה נזקקת.
 • ניצולת השואה פנתה לועדת הערר בבקשה לחייב את הרשות לזכויות ניצולי השואה להכיר בה כנכה נזקקת, ולשלם לה תגמולים רטרואקטיבית משנת 2002.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה טענה בבית המשפט שכיוון שהמסמכים לא הוגשו בזמן, ניצולת השואה ויתרה על תביעתה, וכן שתגמולים לניצולי שואה נזקקים לא משולמים יותר משלושה חודשים רטרואקטיבית
 • בית המשפט קבע שהרשות לזכויות ניצולי השואה כשלה בטיפול בתביעתה של ניצולת השואה, והיא זו שנושאת באחריות לאיחור בהגשת המסמכים, וכי העובדה שאישה קשישה איחרה בהגשת מסמכים, אין בה משום ויתור על תביעה.
 • לגבי תשלום רטרואקטיבי בשל היותה נזקקת, קבע בית המשפט שההגבלה לשלושה חודשים מתייחסת לשלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה, ולא לשלושה חודשים מיום קבלת התביעה.
 • הרשות לזכויות השואה חוייבה הרשות לשלם לניצולת השואה את התגמולים כנכה וכנכה נזקקת מיום הגשת התביעה בשנת 2002.

משמעות

 • ניצולי שואה זכאים לתגמולים מיום הגשת התביעה לתגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר תגמול נזקק).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים