חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית מעוגנות בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד)
מעסיק שלא פועל על-פי הוראות החוק והתקנות חושף את עצמו לתביעה אזרחית מצד עובדים וכן להטלת קנסות או הגשת כתבי אישום על-ידי אגף האכיפה של חוקי העבודה


חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית מעוגנות בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד).

  • החוק והתקנות מטילים על המעסיק את החובה לנקיטת אמצעי מנע בשיגרת מקום העבודה וקובעים כיצד יש לטפל בתלונה לגבי הטרדה מינית.
  • מעסיק שלא פועל על-פי הוראות התקנות חושף את עצמו לתביעה אזרחית מצד עובדים שנפגעו מהטרדה מינית וכן להטלת קנסות או הגשת כתבי אישום על-ידי אגף האכיפה של חוקי העבודה.
  • הוראות התקנות חלות גם על מוסדות להשכלה עיונית או מקצועית, לרבות במסגרת יחסי סגל מול סטודנטים, וכן על כוחות הביטחון המשרתים והעובדים בהם.
    • במוסדות אלו הממונה יעבור בסמוך למינויו השתלמות בהיקף של לפחות 18 שעות שתעסוק במהות התפקיד, הכרת החוק למניעת הטרדה מינית, דרכי מניעה ואופן הטיפול בתלונות.

מי זכאי?

  • כלל העובדים.
  • החובות חלות על כלל המעסיקים, כאשר הדרישות מותאמות למספר המועסקים במקום העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים