אחראי למניעת הטרדה מינית הוא אדם הממונה על-ידי המעסיק (כחלק מחובתו של המעסיק)
תפקידו לקבל תלונות על הטרדה מינית במסגרת העבודה, לברר אותן, לתת המלצות למעסיק כיצד לפעול במקרה של תלונה, ולייעץ לעובדים הפונים אליו
אין חובה כי האחראי יהיה עובד של המעסיק, וניתן למנות אדם חיצוני לארגון, כגון עורך דין חיצוני

אחראי למניעת הטרדה מינית הוא אדם הממונה על-ידי המעסיק (כחלק מחובתו של המעסיק).

 • אין חובה כי האחראי יהיה עובד של המעסיק וניתן למנות אדם חיצוני לארגון, כגון עורך דין חיצוני.
 • תפקידיו של האחראי:
 1. קבלת תלונות בנושאי הטרדה מינית.
 2. קיום בירור במקרה שהתקבלה תלונה על הטרדה מינית.
 3. מתן המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה של הטרדה מינית.
 4. מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
 • אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה:
  • אם בינו לבין המטריד קיים קשר משפחתי
  • אם הוא עצמו הוטרד בעבר על-ידי המטריד
  • אם המטריד הוא הממונה הישיר עליו
  • בכל מקרה אחר שבו יש חשש לניגוד עניינים לגביו
 • במקרה שלאחראי ישנה נגיעה אישית לנושא, עליו להעביר את בירור התלונה לאחראי אחר, או לפנות למעסיק כדי שימנה לו ממלא מקום למקרה הספציפי.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים