בעל עסק שנסגר צריך להודיע על כך למחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו
אם העסק שנסגר העסיק עובדים, צריך בנוסף לסגור את תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בעל עסק שנסגר חייב להודיע על כך לרשויות השונות כגון: מס ערך מוסף, מס הכנסה, קרנות הפנסיה וכו'. ערך זה מתמקד בחובת ההודעה למוסד לביטוח לאומי.

 • בעל עסק שנסגר צריך להודיע על כך למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • אם העסק שניסגר העסיק עובדים צריך בנוסף לסגור את תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בעלי עסקים עצמאים שסגרו את עסקיהם.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות למחלקת הביטוח והגבייה של המוסד לביטוח לאומי בסניף הקרוב ולהודיע על סגירת העסק באמצעות מכתב או באמצעות מילוי טופס דין וחשבון שנתי.
 • במכתב או בטופס יש לציין את תאריך סגירת העסק וכן לצרף אישורים נוספים:
  • אישור על סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ,
  • חוזה המוכיח את מכירת העסק (אם רלוונטי),
  • בעל משק חקלאי שפעילותו הופסקה יצרף אישור חתום על ידי מרכז המשק.
 • לאחר קבלת כל הנתונים, יפסיק המוסד לביטוח לאומי את רישום בעל העסק כעובד עצמאי, ויקבע מחדש את מעמדו.
 • בעל עסק המעסיק עובדים חייב בנוסף לסגור את תיק הניכויים ולמלא טופס הודעת מעסיק על סגירת תיק ניכויים.

חשוב לדעת

 • במקרה של סגירת עסק שהיו בו עובדים שכירים, חלות על המעסיק חובות כלפי עובדיו. לפרטים נוספים ראו מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה.
 • בנוסף למתן הודעה על סגירת העסק לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי, כדאי להודיע בהקדם על סגירת העסק גם לגורמים הבאים בהנחה שהם רלוונטיים לעסק הנסגר:
  • הרשות המקומית - אם משלמים ארנונה
  • חברת חשמל
  • חברת ביטוח
  • חברות תקשורת
 • יש לשמור את פנקסי החשבונות של העסק לתקופה של 7 שנים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים