הקדמה:

בעל עסק שסגר את העסק שלו צריך להודיע על כך לפקיד השומה במס הכנסה, אחרת יראו בו כנישום פעיל החייב במס
את ההודעה יש למסור בתוך 90 יום מסגירת העסק
עצמאי שסגר את העסק, יכול למשוך חלק מהסכומים שהצטברו בחיסכון הפנסיוני ללא תשלום מס
למידע נוסף ראו מדריך לסגירת עוסק יחיד באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

בעל עסק שסגר את העסק שלו חייב להודיע על כך לפקיד השומה במס הכנסה, אצלו מתנהל התיק.

  • את ההודעה יש למסור בתוך 90 יום מסגירת העסק.
אזהרה
אם לא תודיעו לפקיד השומה על סגירת העסק, תמשיכו להיות מוגדרים כחייבים בדיווח ובתשלום למס הכנסה.
  • לאחר שתודיעו למס ההכנסה על סגירת העסק יודיעו לכם מהן הפעולות שעליכם לבצע על מנת לסגור את התיק באופן סופי.
  • בנוסף, על בעל העסק להודיע על כך לרשויות השונות כגון מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, קרנות הפנסיה וכו'. ערך זה מתמקד בחובת ההודעה למס הכנסה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • בעלי עסקים עצמאים שסגרו את עסקיהם.

למי ואיך פונים

שימו לב
מעסיק המסיים את העסקתם של עובדיו חייב לבצע תהליך מסודר של הפסקת עבודה. מומלץ לעיין במדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה.
  • לאחר ההודעה למס ההכנסה על סגירת העסק יודיעו לבעל העסק מהן הפעולות שעליו לבצע על מנת לסגור את התיק באופן סופי.
  • יש להגיש דו"ח שנתי בגין השנה בה הייתה פעילות עסקית, גם אם מדובר במספר חודשים בלבד.

חשוב לדעת


הרחבות ופרסומים