לקראת הדיון בפני ועדת השחרורים לאסירים, אסיר זכאי להיפגש עם יועץ רש"א ועובד סוציאלי של שב"ס, במטרה לבנות לו תוכנית שיקום
בניית תוכנית שיקום תופסק בגין שימוש בסמים, עבירות משמעת, חוסר שיתוף פעולה וסיבות דומות


מספר חודשים לפני מועד הדיון בוועדת השחרורים, אסירים זכאים להיפגש בכלא עם יועץ רש"א ועובד סוציאלי של שב"ס, בפגישה הנקראת "הוועדה להכנת תוכניות שיקום".

  • הוועדה בונה תוכנית שיקום אישית לכל אסיר בהתאם לצרכיו, נסיבותיו ובקשותיו.

מי זכאי

תהליך מימוש הזכות

  • לקראת הפגישה יתעדכן יועץ רש"א, באמצעות העו"ס המטפל בכלא, בנתונים הרלוונטיים על האסיר. מידע זה נחוץ כדי לאבחן את התאמת האסיר לתוכנית השיקום מחוץ לכלא וכן לסייע לו לאחר השחרור.
  • בפגישה יכול האסיר להעלות את ציפיותיו מהתקופה שלאחר השחרור ואת הקשיים שהוא חושש מהם, ולקבל מידע והכוונה בנוגע לאפשרויות השיקום העומדות לפניו לאחר שחרורו מהכלא.
  • בסיום הפגישה תגובש הערכה בדבר אפשרויות השיקום העומדות לרשות האסיר והן יוצגו לפניו.
  • אם הוועדה תחליט להפנות את האסיר לתוכנית שיקום בפיקוח רש"א, ינחו אותו יועץ רש"א והעובד הסוציאלי של שב"ס בנוגע לשלבים הבאים.

חשוב לדעת

  • תהליכי שיקום חיוביים שביצע האסיר תוך כדי המאסר, כמו השתלבות בתוכניות טיפול, השתלבות בעבודה או לימודים ועמידה בכללי הביטחון והמשמעת של שב"ס, יגדילו במידה ניכרת את האפשרות להפנותו לתוכנית שיקום בפיקוח רש"א.
  • בניית תוכנית שיקום תופסק בגין שימוש בסמים, עבירות משמעת, חוסר שיתוף פעולה או כל סיבה אחרת, בהתייעצות משותפת של יועץ רש"א וגורמי טיפול בכלא ובקהילה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות