הקדמה:

לאחר סיום חקירת המשטרה, נמסרת לנפגע הודעה באם יוגש כתב אישום או שהוחלט לסגור את תיק החקירה.
  • לאחר השלמת החקירה, תעביר המשטרה את תיק החקירה להמשך הטיפול בליווי המלצותיה. תיק החקירה יועבר בהתאם לסוג העבירה ולחומרתה - לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות המשטרתית, המהווים את הגוף התובע.
  • במקרים מסוימים ייתכן והתיק יוחזר למשטרה להשלמת החקירה.
  • הפרקליטות או יחידת התביעות יחליטו אם להגיש כתב אישום או לסגור את תיק החקירה -
    • במקרה שיוחלט על הגשת כתב אישום, יודיע על כך הפרקליט המטפל לנפגע העבירה.
    • במקרה שמתקבלת החלטה שלא להגיש כתב אישום בעקבות התלונה, התיק ייסגר והנפגע יקבל הודעה בכתב על סגירת התיק, כולל נימוק לסיבת ההחלטה.
    • ניתן להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על סגירת התיק.

חקיקה ונהליםתודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה