לאחר סיום חקירת המשטרה נמסרת לנפגע העבירה הודעה אם יוגש כתב אישום או שהוחלט לסגור את תיק החקירה
למידע רשמי ראו חקירת המשטרה באתר לזכויות נפגעות ונפגעי עבירה

תקציר

לאחר השלמת החקירה המשטרה תעביר את תיק החקירה להמשך הטיפול בליווי המלצותיה.

  • תיק החקירה יועבר בהתאם לסוג העבירה ולחומרתה לאחד מהגופים התובעים - לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות המשטרתית.
  • במקרים מסוימים ייתכן שהתיק יוחזר למשטרה להשלמת החקירה.
  • הפרקליטות או יחידת התביעות יחליטו אם להגיש כתב אישום או לסגור את תיק החקירה:
    • אם יוחלט על הגשת כתב אישום, יודיע על כך הפרקליט המטפל לנפגע העבירה.
    • אם תתקבל החלטה שלא להגיש כתב אישום בעקבות התלונה, התיק ייסגר והנפגע יקבל הודעה בכתב על סגירת התיק. הנפגע זכאי לפנות למשטרה ולקבל נימוק לסיבת ההחלטה.
    • ניתן להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק בתוך 60 יום מקבלת ההודעה על סגירת התיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה