הקדמה:

חיילים בודדים זכאים להשתתפות בתשלום דמי שכירות והוצאות שונות עבור אחזקת הדירה
למידע נוסף, ראו חייל בודד באתר אכ"א


חיילים בודדים זכאים לקבל מצה"ל השתתפות בדמי שכירות והוצאות עבור אחזקת הדירה כגון: מים, גז וועד בית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על החייל להגיש בקשה באמצעות סגל הת"ש ביחידתו.
  • יש לצרף לבקשה את חוזה השכירות.
  • אם הבקשה תאושר, ניתן יהיה לקבל תשלום עד למקסימום של 3 חודשים מראש, במקרה שההתחייבות בחוזה השכירות היא לתשלום מראש.

חשוב לדעת

  • רצוי שלא להתחייב בחוזה השכירות לתשלום מלא מראש, אלא לתשלומים חודשיים, או לתשלום כל 3 חודשים.
  • מומלץ להוסיף לחוזה השכירות סעיף המאפשר לחייל לבטל את החוזה במקרה הצורך, למשל במקרה שהוריו יעלו ארצה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


הרחבות ופרסומים