חיילים בודדים זכאים להשתתפות בתשלום דמי שכירות והוצאות שונות עבור אחזקת הדירה
למידע נוסף ראו הטבות דיור באתר צה״ל


חיילים בודדים זכאים לקבל מצה"ל השתתפות בדמי שכירות והוצאות עבור אחזקת הדירה כגון: מים, גז וועד בית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על החייל להגיש בקשה באמצעות סגל הת"ש ביחידתו.
 • יש לצרף לבקשה את חוזה השכירות.
 • אם הבקשה תאושר, ניתן יהיה לקבל תשלום עד למקסימום של 3 חודשים מראש, במקרה שההתחייבות בחוזה השכירות היא לתשלום מראש.
שימו לב
הגשת בקשות ת"ש באופן מקוון (במערכת דיגיטלית)
 • כיום ניתן לפתוח בקשת ת"ש באופן מקוון, באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.
 • בפעם הראשונה שמגישים בקשה במערכת הדיגיטלית, יש לפנות למש"קית ת"ש.
  • לאחר פתיחת הבקשה, היא תופיע באזור האישי של הפונה, עם פירוט האישורים הנדרשים.
  • יש להעלות לאזור האישי את האישורים הרלוונטיים.
  • האישורים יעודכנו במערכת הצבאית של סגל הת"ש לצורך המשך הטיפול בבקשה.
 • את הבקשות הבאות הפונים יוכלו לפתוח בעצמם במערכת.
 • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.

חשוב לדעת

 • רצוי שלא להתחייב בחוזה השכירות לתשלום מלא מראש, אלא לתשלומים חודשיים, או לתשלום כל 3 חודשים.
 • מומלץ להוסיף לחוזה השכירות סעיף המאפשר לחייל לבטל את החוזה במקרה הצורך, למשל במקרה שהוריו יעלו ארצה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים