סיוע בשכר דירה לעולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה ניתן לעולים חסרי דירה סיוע בשכר דירה במסגרת סל הקליטה
לאחר מכן, העולים זכאים אוטומטית לסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון

עולים חסרי דירה זכאים לסיוע בשכר דירה בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה, במסגרת סל הקליטה הניתן מטעם משרד העלייה והקליטה.

 • לאחר תום תקופת הסיוע במסגרת סל הקליטה, העולים זכאים אוטומטית לסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון.
  • לעולים שעלו ארצה עד אפריל 2016 הסיוע ממשרד הבינוי והשיכון ניתן החל מהשנה השנייה לעלייתם (החודש ה- 13 לעלייתם).
  • לעולים שעלו ארצה החל ממאי 2016 הסיוע ממשרד הבינוי והשיכון ניתן החל מהחודש התשיעי לעלייתם.

משך קבלת הסיוע

 • ככלל, הזכאות היא עד לסוף השנה החמישית בארץ.
 • עולים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים לסיוע עד לסוף השנה השישית מיום העלייה.
 • עולה יחיד המשרת בצבא או בשירות לאומי והוכר כ"חייל בודד" על-ידי הצבא או על-ידי משרד הקליטה זכאי לסיוע בתקופה שבה הוא מוגדר כחייל בודד.
 • עולים חסרי דירה המתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי ימשיכו להיות זכאים לסיוע בשכר דירה ללא הגבלת זמן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גובה הסיוע

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם לנתונים האישיים, ולא יעלה על 95% ממחיר השכירות.
 • סכומי הסיוע הולכים ופוחתים בהתאם לוותק של העולה בארץ.
 • לטבלה עם סכומי הסיוע, בהתאם למצב המשפחתי ותקופת הוותק בארץ, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • עולים השוכרים דירה באזורי עדיפות לאומית זכאים לתוספת על הסיוע שהם מקבלים כעולים.

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל