הקדמה:

בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה ניתן לעולים חסרי דירה סיוע בשכר דירה במסגרת סל הקליטה
לאחר מכן, העולים זכאים אוטומטית לסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון


עולים חסרי דירה זכאים לסיוע בשכר דירה בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה, במסגרת סל הקליטה הניתן מטעם משרד העלייה והקליטה.

 • לאחר תום תקופת הסיוע במסגרת סל הקליטה, העולים זכאים אוטומטית לסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון.
  • לעולים שעלו לארץ עד אפריל 2016 הסיוע ממשרד הבינוי והשיכון ניתן החל מהשנה השנייה לעלייתם (החודש ה- 13 לעלייתם).
  • לעולים שעלו לארץ בין מאי 2016 לדצמבר 2016 הסיוע ניתן החל מהחודש התשיעי לעלייתם.
  • לעולים שעלו לארץ החל מינואר 2017 הסיוע ניתן החל מהחודש השמיני לעלייתם.

משך קבלת הסיוע

 • ככלל, הזכאות היא עד לסוף השנה החמישית בארץ.
 • עולים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים לסיוע עד לסוף השנה השישית מיום העלייה.
 • עולה יחיד המשרת בצבא או בשירות לאומי והוכר כחייל בודד על-ידי הצבא ועל-ידי משרד הקליטה, זכאי לסיוע בתקופה שבה הוא מוגדר כחייל בודד.
 • עולים חסרי דירה המתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי ימשיכו להיות זכאים לסיוע בשכר דירה ללא הגבלת זמן.

מי זכאי?

 • בעל תעודת עולה בתוקף המוגדר כחסר דירה ושוכר דירה בישוב שכר דירה.
 • מי שעלו לארץ לאחר שהגיעו לגיל פרישה או שהגיעו לגיל פרישה במהלך 10 השנים הראשונות לעלייתם, יהיו זכאים לסיוע אם הם מתקיימים מקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) עם השלמת הכנסה, או אם הם נפגעי הנאצים עם 49% נכות ועם נזק ברמה 1, 2, 3.
  • הסיוע ניתן למי שהגיעו לגיל פרישה גם אם הם מתגוררים עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).
  • מי שהגיעו לגיל פרישה ושוכרים דירה בשוק הפרטי ולא מקרוב משפחה מקרבה ראשונה, יהיו זכאים לתוספת סיוע בגין המגורים לבד.
  • לפירוט סכומי הסיוע למי שהגיעו לגיל פרישה, בהתאם למצבם המשפחתי, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

תהליך מימוש הזכות

 • במרבית המקרים קצבת שכר הדירה משולמת באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבנק של הזכאים.
 • הסיוע לא יינתן אוטומטית לעולים שהגיעו לגיל פרישה לאחר עלייתם, או לעולים המבקשים לקבל סיוע גבוה יותר בגין קצבאות קיום או הבטחת הכנסה.
 • מי שאינו מקבל סיוע באופן אוטומטי, צריך להוציא תעודת זכאות לסיוע באמצעות החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.
 • ניתן להתקשר לטלמסר של משרד הבינוי והשיכון בנושא סיוע בשכר דירה לעולים, ולהשאיר הודעה קולית:
  • ​1800-223366 (בשפה הרוסית)
  • 1800-229944 (בשפה העברית)

גובה הסיוע

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם לנתונים האישיים, ולא יעלה על 95% ממחיר השכירות.
 • סכומי הסיוע הולכים ופוחתים בהתאם לוותק של העולה בארץ.
 • לטבלה עם סכומי הסיוע, בהתאם למצב המשפחתי ותקופת הוותק בארץ, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • עולים השוכרים דירה באזורי עדיפות לאומית זכאים לתוספת על הסיוע שהם מקבלים כעולים.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים