אדם עם מוגבלות שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים ונטל הלוואה לדיור עשוי לקבל סיוע כספי מהמדינה בסך 300 ₪ לחודש
הסיוע יינתן כל עוד ההלוואה בתוקף ולוקח ההלוואה מבוטח בביטוח החיים
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד המידע והשירות שמספרו 2310*
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


אדם עם מוגבלות שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים ונטל הלוואה לדיור, זכאי לקבל, בהתאם לתנאים, סיוע כספי מהמדינה בסך 300 ₪ לחודש.

מי זכאי?

שימו לב
אם נוטל ההלוואה קיבל סכומים מהמדינה לאחר שהפסיק להיות מבוטח, או לאחר שההלוואה שנטל נפרעה או בוטלה, יהיה עליו להשיב למדינה את הסכומים שקיבל מאותו מועד.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לבנק שהעמיד את ההלוואה לדיור, אחרי שהבנק קיבל את פוליסת הביטוח ושיעבד אותה לטובת ההלוואה.
  • הבנק יפנה למשרד הבינוי והשיכון כדי להשלים את ההליך של מתן הסיוע.
  • ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד המידע והשירות שמספרו *2310 .

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים