חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים לסיוע במימון לימודים במכינות קדם-אקדמיות
הזכאות לסיוע היא לתקופה של 5 שנים מסיום שירות החובה ועד למועד הרישום למכינה. לחיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים הזכאות היא ל-10 שנים
הסיוע כולל מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד ודמי קיום חודשיים


האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון מעניקים סיוע מיוחד לחיילים משוחררים שלומדים במכינות קדם אקדמיות, העומדים בתנאי הזכאות.

 • הסיוע ניתן בתקופת הלימודים במכינה והוא כולל:
  1. מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד
  2. דמי קיום חודשיים
 • הסיוע ניתן בנוסף לפיקדון האישי.

מי זכאי?

 • חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, על-פי מבחני הכנסה.
 • חיילים משוחררים שהם חיילים בודדים, בני מיעוטים (בדואים ודרוזים), אתיופים או חרדים זכאים למלגת לימודים ללא תלות במבחני הכנסה.
 • הזכאות תקפה החל מ-3 חודשים לפני סיום השירות ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות החובה ועד יום הרישום למכינה. יום הרישום הוא המועד שבו הושלמה ההרשמה, כולל הגשת כל המסמכים הנדרשים.
 • חיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים (לפי הגדרת צה"ל) זכאים לקבלת הסיוע לתקופה של עד 10 שנים מיום השחרור משירות סדיר.
טיפ
מי שלא נמצא זכאי לקבלת הסיוע יכול להשתמש בדמי הפיקדון כדי לממן את הלימודים במכינה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למזכירות המכינה הקדם אקדמית ולבדוק אם זכאים לסיוע.
 • יש למלא טופס הרשמה במזכירות המכינה ולצרף אליו את המסמכים והאישורים הנדרשים.
 • חיילים בודדים משוחררים נדרשים גם למלא טופס בקשה דרך האזור האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים, שבאמצעותו יתקבל אישור לגבי היותם חיילים בודדים.
 • מזכירות המכינה תטפל בבחינת הזכאות לסיוע מול האגף והקרן לחיילים משוחררים, ותודיע לנרשמים אם הם זכאים לסיוע ומה גובה הסיוע לו הם זכאים.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים