חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים למימון שכר לימוד במסלול הנדסאים או טכנאים, בהתאם לתנאים
ניתן לקבל את הסיוע במהלך 5 שנים מסיום השירות. חיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים זכאים להטבה עד 10 שנים מסיום השירות


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שמעוניינים בלימודי טכנאים או הנדסאים זכאים לסיוע במימון הלימודים מטעם האגף והקרן לחיילים משוחררים.

 • הסיוע ניתן ללומדים במכללה טכנולוגית בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט), באחד מהמסלולים הבאים:
  • מכינות קדם הנדסאים
  • לימודי הנדסאי/טכנאי - שנה א' ו-ב' בכל מקצועות הלימוד המוכרים על ידי מה"ט
 • נכון לשנת הלימודים תשפ"ד, הסיוע הכספי הוא בשיעור 90% משכר הלימוד השנתי המתוקצב ומאושר על-ידי מה"ט לכלל הלומדים.

מי זכאי?

 • מי שהשתחררו משירות סדיר בצה"ל, במג"ב, במשטרת ישראל, בשב"ס, או סיימו שירות לאומי-אזרחי.
 • הזכאות להטבה ניתנת החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים ממועד סיום השירות הסדיר.
  • חיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים זכאים להטבה זו עד 10 שנים מסיום השירות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למסור את פרטי הסטודנט במזכירות המכללה בה בחר ללמוד.
 • הקרן תעביר את התשלום ישירות למוסדות הלימוד לאחר בדיקת הזכאות.

חשוב לדעת

 • המימון הוא חד פעמי לכל שנת לימוד, מכללה, מגמה ומסלול. אין מימון חוזר במקרה של שינוי מסלול, מכללה, נשירה או אי עמידה בתנאי המעבר לשנת הלימודים הבאה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים