הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי המעוניינים ללמוד במסלול הנדסאים או טכנאים זכאים למימון שכר הלימוד על-ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים במכללות המוכרות על ידי המכון הממשלתי להכשרה (מה"ט)
ניתן לקבל את הסיוע במהלך 5 שנים מיום סיום השירות


האגף והקרן לחיילים משוחררים מסייעת במימון שכר לימוד לחיילים משוחררים ומסיימי השירות הלאומי אזרחי המעוניינים בלימודי טכנאים או הנדסאים.

 • הסיוע ניתן ללומדים במכללה טכנולוגית בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט), באחד מהמסלולים הבאים:
  • מכינות קדם הנדסאים
  • לימודי הנדסאי/טכנאי - שנה א' ו/או ב' בכל מקצועות הלימוד המוכרים על ידי מה"ט
 • נכון לשנת הלימודים תשפ"ב, הסיוע הכספי הוא בשיעור 80% משכר הלימוד השנתי המתוקצב ומאושר על-ידי מה"ט לכלל הלומדים.

מי זכאי?

 • מי שהשתחררו משירות סדיר בצה"ל, במג"ב, במשטרת ישראל, בשב"ס, או סיימו שירות לאומי-אזרחי.
 • הזכאות להטבה ניתנת החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר.
  • חיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים זכאים להטבה זו עד 10 שנים מיום סיום השירות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למסור את פרטי הסטודנט במזכירות המכללה בה בחר ללמוד. הקרן תעביר את התשלום ישירות למוסדות הלימוד, לאחר קבלת דיווח אודות הנוכחות בשיעורים (נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים).

חשוב לדעת

 • המימון הינו חד פעמי לכל שנת לימוד, מכללה, מגמה ומסלול. אין מימון חוזר במקרה של שינוי מסלול, מכללה, נשירה או אי עמידה בתנאי המעבר לשנת הלימודים הבאה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים