בני הזוג של חללי פעולת איבה שמתגוררים עם ילדיהם והורים שכולים עשויים לקבל סיוע במימון שכירות פרטית לתקופה מוגבלת
הסיוע ניתן למי שאין בבעלותם דירה או שהם נאלצים להחליף את דירתם ויש פער בזמנים בין פינוי דירתם לקבלת הדירה החדשה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שכולים של חללי פעולת איבה ובני זוג של החללים (אלמנים, אלמנות או ידועים בציבור) שמתגוררים עם ילדיהם עשויים לקבל סיוע במימון שכירות פרטית לתקופה מוגבלת.

מי זכאי?

 • בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה במקרים הבאים:
  • אלמנים, אלמנות או ידועים בציבור של הנספים שיש להם ילדים עד גיל 30 שמתגוררים עמם.
  • הורים שכולים של הנספים.
 • זאת בתנאי שאין בבעלותם דירה, או שהם צריכים לשכור דירה עד שיקבלו את דירתם החדשה והם עוזבים את דירתם הנוכחית בגלל אחת מהסיבות האלה:
  • צפיפות מגורים ביחס למספר הנפשות בדירה.
  • מגורים בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל.
  • סביבה לא מתאימה.
  • סיבה בריאותית, רגשית או משפחתית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • למחוסרי דיור:
  • הסיוע יינתן במשך השנה הראשונה שבסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת.
  • מי שיציגו לביטוח הלאומי במהלך השנה השנייה תוכנית מעשית למגורים קבועים ויצטרכו להמשיך לשכור דירה עד כניסתם לדירת הקבע, ימשיכו לקבל סיוע במימון שכר הדירה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת (ובסך הכול עד 3 שנים).
  • מי שלא יציגו במהלך השנה השנייה תוכנית מעשית לפתרון מגורי קבע לא יוכלו לקבל סיוע נוסף מעבר לשנתיים שאושרו.
 • למי שמחליפים את דירתם הסיוע יינתן למשך עד שנה אחת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים