בני משפחה של חללי פעולת איבה שזקוקים לסיוע חריג מעבר לזכאות שנקבעה להם בחוק יכולים להגיש בקשה שתועבר לוועדת חריגים או לוועדה לסיוע לפנים משורת הדין
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

במקרים חריגים שבהם בני משפחה של חללי פעולת איבה זקוקים למענה נוסף מעבר לזכאות שנקבעה להם בחוק, ניתן להגיש בקשה לסיוע מיוחד.

 • הבקשה תועבר, בהתאם לצורך, לוועדת חריגים או לוועדה לסיוע לפנים משורת הדין.

ועדת חריגים להטבות

 • ועדת חריגים להטבות מוסמכת לאשר:
  • הגדלת סכומים שניתנים בהטבות שונות, עד לתקרות שנקבעו לכך.
  • מימון של שירותים שונים והחזרי הוצאות שנובעים מהשכול במקרים חריגים ובלתי צפויים - עד לתקרה שנקבעה לכך.
 • ועדת החריגים פועלת גם בתור ועדה מייעצת לוועדת למ"ד, בתחומים שאינם בסמכותה.

ועדת סיוע לפנים משורת הדין (ועדת למ"ד)

 • במקרים חריגים ובמצב כלכלי קשה, ועדה זו מוסמכת לאשר מתן סיוע לפנים משורת הדין באמצעות:
  • הגדלה של סכום הטבה שהמבקשים זכאים לה לפי החוק (למשל הגדלת הסכום שנקבע בחוק להלוואה/מענק בתחום הדיור).
  • אישור הטבה מסוימת, למרות שהמבקשים לא עונים על תנאי הזכאות שנקבעו בחוק לקבלת ההטבה.
  • מתן סיוע חריג באופן שלא נקבע בחוק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה.
 • יתומים של חללי פעולת איבה, כולל מי שמלאו להם 21 (אם התייתמו לפני גיל 21).
 • אחים ואחיות שכולים - במקרים ספציפיים שמפורטים כאן.

שלבי ההליך

 • יש להגיש טופס בקשה לוועדת חריגים או לסיוע לפנים משורת הדין בצירוף מסמכים שמפורטים בטופס.
 • מגישים את הבקשה לסניף המטפל, שיבדוק אם הוגשו כל המסמכים הנדרשים ויעביר את הבקשה לוועדה הרלוונטית.
 • מי שבקשתם תאושר יוכלו לממש את הסיוע בתוך שנה מהיום שבו נשלחה אליהם החלטת הוועדה.
 • אם הוועדה אישרה סיוע מתמשך לתקופה של עד 3 שנים, יהיה ניתן לממש אותו לכל אורך התקופה בתנאי שמועד התשלום הראשון יהיה בתוך שנה משליחת ההחלטה.

בקשה חוזרת

 • אם הבקשה נדחתה, הוועדה (ועדת חריגים או ועדת למ"ד) תדון בבקשה נוספת של המבקשים באותו עניין רק אם יגישו נתון חדש שטרם הוגש ועשוי להשפיע על ההחלטה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים