נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בדרגה 50% לפחות עשויים לקבל סיוע בשכר דירה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 שנים. בני 65 ומעלה יוכלו לקבל את הסיוע ללא הגבלת זמן בהתאם לתנאי הזכאות
מי שנמצאים עדיין בתהליך ההכרה עשויים לקבל את הסיוע אם צפויה להיקבע להם נכות בדרגה 50% לפחות


נפגעי פעולת איבה עשויים לקבל סיוע בשכר דירה בתנאים שיפורטו בהמשך.

 • הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 שנים.
 • מי שעונים על התנאים הספציפיים לבני 65 ומעלה יוכלו לקבל את הסיוע כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות, וגם אם קיבלו סיוע בשכר דירה בעבר.
שימו לב

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בדרגה 50% לפחות ועונים על אחד מהמצבים:
  • אין בבעלותם וב-10 השנים האחרונות לא הייתה בבעלותם דירה (כולל בחכירה לדורות) או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  • הם בעלי דירה שלא מתאימה למגבלות הנכות שלהם.
  • הם בעלי דירה שמחליפים אותה בדירה אחרת.
  • מלאו להם 65 ומתקיים אחד מאלה:
   • הם בעלי דירה שלא מתאימה להם בגלל גילם או לא מתאימה למגבלות הנכות שלהם.
   • אין בבעלותם דירה, גם אם היו בעלי דירה בעבר.
 • מי שנמצאים עדיין בתהליך ההכרה יהיו זכאים לסיוע בהתאם לתנאים שצוינו עד שתיקבע דרגת הנכות שלהם - אם רופא המוסד לביטוח לאומי קבע כי צפויה להיקבע להם נכות בדרגה 50% לפחות.

תהליך מימוש הזכות

סכומי הסיוע

 • סכום הסיוע נקבע בהתאם לנתונים האישיים של הזכאים.
 • מי שעונים על יותר מסעיף אחד יקבלו את הסכום הגבוה מבין האפשרויות.
סכום הסיוע החודשי בהתאם לנתונים האישיים (נכון ל-2023)
אוכלוסיית הזכאים סכום הסיוע
הורים לילדים עד גיל 18 4,306 ₪
רתוקים לכיסא גלגלים 4,306 ₪
בעלי דרגה מיוחדת 100%+ שמרותקים לכיסא גלגלים עם פרפלגיה, קוואדרופלגיה, פגיעת ראש או קטיעת שתי הרגליים 8,611 ₪
בעלי דרגה מיוחדת 100%+ עם פגיעות אחרות 5,961 ₪
שאר אוכלוסיות הזכאים 2,650 ₪

מימון הוצאות נלוות

 • מקבלי סיוע בשכר דירה עשויים לקבל סיוע במימון ההוצאות הכרוכות במעבר דירה:
  • הובלה של תכולת הדירה
  • דמי תיווך
  • שכר טרחה לעורך/ת דין
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים