מקבלי סיוע בשכר דירה שרכשו דירה יכולים להשתמש בתעודת הזכאות לצורך קבלת סיוע ברכישת הדירה
ניתן להמשיך לקבל סיוע בשכר דירה עד לתאריך הכניסה לדירה שנרכשה, בכפוף לתקופת הזכאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

תקציר

מקבלי סיוע בשכר דירה יכולים לקבל סיוע ברכישת דירה באמצעות תעודת הזכאות שלהם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על הזכאים להגיש לבנק שמעניק את המשכנתא את המסמכים הבאים:
  • הבנק יקבל מהחברה שנותנת שירותי סיוע בשכר דירה את טופסי ההרשמה.
  • במקרה שהדירה שנרכשת היא דירה חדשה: ניתן להמשיך לקבל סיוע בשכר דירה עד למועד הכניסה לדירה לפי חוזה הרכישה או לפי אישור הקבלן או עד למועד תום תוקף הזכאות לסיוע בשכר דירה - המוקדם מבין השניים.
  • במקרה שהדירה שנרכשת היא מיד שנייה: ניתן להמשיך לקבל סיוע בשכר דירה עד למועד הכניסה לדירה ולא יותר משישה חודשים ממועד הרכישה. התאריך שממנו יש למנות שישה חודשים הוא תאריך רכישת הדירה.
  • במקרה שהכניסה לדירה מתעכבת מעבר לתאריך שנקבע בחוזה: על הזכאים להציג אישור על כך מהחברה, הקבלן או העמותה. לאחר הצגת האישור, החברה שמסייעת בשכר דירה תמשיך לסייע בשכר דירה עד הכניסה לדירה, אך לא מעבר לתום הזכאות לסיוע בשכר דירה.
  • במקרה שהזכאים קיבלו סיוע לבנייה עצמית: הסיוע בשכר הדירה יינתן עד שנה מיום קבלת השלב השני של הסיוע (שלב שלד וגג), ולא יותר מזכאותם לסיוע בשכר דירה.
  • רוכשי דירות שמימשו הלוואה ומבקשים לממש השתתפות בשכר דירה צריכים להציג צילום של חוזה רכישת הדירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים