נפגעי פעולת איבה בעלי דרגת נכות 50% ומעלה ששוכרים דירה בתקופת לימודיהם זכאים לסיוע בשכר דירה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 4 שנים, או בתקופה שהם לומדים במסגרת השיקום המקצועי
מי שנמצאים עדיין בתהליך ההכרה עשויים לקבל את הסיוע אם צפויה להיקבע להם נכות בדרגה 50% לפחות

תקציר

נפגעי פעולת איבה ששוכרים דירה בתקופת לימודיהם עשויים לקבל סיוע בשכר דירה בתנאים שיפורטו בהמשך.

 • סכום הסיוע - 1,325 ₪ בחודש.
 • הסיוע ניתן לתקופה של עד 4 שנים, או בתקופה שהם לומדים במסגרת השיקום המקצועי - לפי התקופה הארוכה מביניהן.
שימו לב
 • לבעלי דרגת נכות 50% ומעלה שאין בבעלותם דירה יש זכאות נוספת לסיוע בשכר דירה בסכומים גבוהים יותר, למשך עד 6 שנים (גם אם אינם לומדים בתקופה זו).
 • מי שמקבלים סיוע בשכר דירה בתקופת הלימודים לא יוכלו לקבל עבור אותה תקופה את הסיוע הנוסף, אלא אם כן נקבעה להם דרגת נכות מיוחדת (100+).
 • לפרטים על הזכאות הנוספת ראו סיוע בשכר דירה לנפגעי פעולת איבה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בדרגה 50% לפחות, או שהם עדיין בתהליך ההכרה ורופא המוסד לביטוח לאומי קבע כי צפויה להיקבע להם נכות בדרגה 50% לפחות.
  • אין בבעלותם וב-10 השנים האחרונות לא הייתה בבעלותם דירה (כולל בחכירה לדורות) או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).

תהליך מימוש הזכות

מימון הוצאות נלוות

 • מקבלי סיוע בשכר דירה עשויים לקבל סיוע במימון ההוצאות הכרוכות במעבר דירה:
  • הובלה של תכולת הדירה
  • דמי תיווך
  • שכר טרחה לעורך/ת דין
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים