הקדמה:

בני משפחה של נפגעי עבירות המתה זכאים לקבל סיוע כספי למימון הוצאות האבל הראשוניות
הסיוע ניתן בכפוף לאישור של ועדת הזכאות
המימון ניתן עד לסכום של 5,000 ש"ח, כנגד קבלות על ההוצאות ששולמו


משפחות נפגעי עבירות המתה זכאיות לקבל סל כספי שמטרתו לסייע במענים מיידים להוצאות הנובעות מהאבל הראשוני, כגון הקמת סוכת אבלים, קניית כיבוד ושתייה לתקופת השבעה ורכישת מצבה.

  • הסיוע, עד לסכום של 5,000 ש"ח, ניתן באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגורי המשפחה האבלה.

מי זכאי?

  • נפגעי עבירות המתה - בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, בעל/אישה/ידוע בציבור וילדים) של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותו, וזכאותם לסיוע אושרה על-ידי ועדת הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

  • בני המשפחה מוזמנים לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באיזור מגוריהם, לצורך פתיחת תיק.
  • לקבלת הסיוע הכספי יש להביא קבלות על הוצאות האבל הראשוניות ששולמו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות