בני משפחה שאיבדו קרוב מדרגה ראשונה בעקבות עבירת המתה, עשויים להיות זכאים לסיוע כספי לצורך מימון הוצאות האבל הראשוניות
הסיוע ניתן בכפוף לאישור של ועדת הזכאות
המימון ניתן עד לסכום של 5,000 ₪, כנגד קבלות על ההוצאות ששולמו
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


בני משפחה של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותו זכאים, בהתאם לתנאים, לקבל סל כספי שמטרתו לסייע במענים מיידים להוצאות הנובעות מהאבל הראשוני (כגון הקמת סוכת אבלים, הסעות להלוויה, קניית כיבוד ושתייה לתקופת השבעה, בניית מצבה).

  • הסיוע, עד לסכום של 5,000 ₪, ניתן באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגורי המשפחה האבלה.

מי זכאי?

  • נפגעי עבירות המתה- בני משפחה מדרגה ראשונה של מי שעבירה גרמה למותו וזכאותם לסיוע אושרה על-ידי ועדת הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

  • אחרי שהזכאות אושרה על-ידי ועדת הזכאות, בני המשפחה מוזמנים לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באיזור מגוריהם, לצורך פתיחת תיק.
  • לקבלת הסיוע הכספי יש להביא קבלות על הוצאות האבל הראשוניות ששולמו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות