הקדמה:

ישנם מרכזים לטיפול בהתמכרויות המיועדים לנשים בלבדכ-20% מכלל אוכלוסיית המכורים לאלכוהול הן נשים. רובן מתחילות את השימוש באלכוהול על רקע משבר או אירוע טראומטי.

השירות לטיפול בהתמכרויות מפעיל מסגרות המיועדות לנפגעי אלכוהול. מרביתן רלוונטיות עבור גברים ונשים כאחד, כשבחלקן קיימת התייחסות טיפולית נפרדת לנשים. אולם, ישנן מסגרות המטפלות בנשים בלבד, תוך כדי התמקדות במאפייניהן הייחודיים.

מי זכאי?

  • נשים המכורות לאלכוהול

תהליך מימוש הזכות

  • פניה לאחד ממרכזי הטיפול הייעודיים לנשים - ראו טבלה בעמוד זה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

תודות