ישנם מרכזים לטיפול בהתמכרויות המיועדים לנשים בלבד


כ-20% מכלל אוכלוסיית המכורים לאלכוהול הן נשים. רובן מתחילות את השימוש באלכוהול על רקע משבר או אירוע טראומטי.

השירות לטיפול בהתמכרויות מפעיל מסגרות המיועדות לנפגעי אלכוהול. מרביתן רלוונטיות עבור גברים ונשים כאחד, כשבחלקן קיימת התייחסות טיפולית נפרדת לנשים. אולם, ישנן מסגרות המטפלות בנשים בלבד, תוך כדי התמקדות במאפייניהן הייחודיים.

מי זכאי?

  • נשים המכורות לאלכוהול

תהליך מימוש הזכות

  • פניה לאחד ממרכזי הטיפול הייעודיים לנשים - ראו טבלה בעמוד זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות