סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לסיוע בלימודיהם במסגרת שירותי השיקום המקצועי
מי שמקום לימודיו מרוחק מביתו יותר מ-40 ק"מ עשוי להיות זכאי לסיוע במימון מגורים

עיוורים ולקויי ראייה הזכאים לשיקום מקצועי תעסוקתי יכולים לקבל במסגרת שירותי השיקום סיוע בלימודי השכלה גבוהה.

 • הסיוע הניתן לסטודנטים כולל:
  • שכר לימוד
  • ציוד טכנולוגי מותאם
  • שעות הקראה
  • שיעורי עזר
  • הנגשת חומרי הלימוד באמצעות המרת החומר הכתוב למדיה קולית/ברייל/הגדלה.
  • רכישת עזרי לימוד, כגון קלטות ודיסקים להקלטת השיעור או הקראות אחרות.
  • השתתפות בשכר דירה: אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ כך שיש ללון מחוץ לבית, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה/מעונות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות