במסגרת שירותי השיקום המקצועי-תעסוקתי, סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לשעות הקראה בתקופת לימודיהם


סטודנטים עיוורים או לקויי ראייה זכאים לשעות הקראה, כחלק מהסיוע הניתן לסטודנטים במסגרת שירותי השיקום של המוסד לביטוח לאומי.

  • במסגרת שעות ההקראה, מוקרא חומר הלימוד בפני הסטודנטים.
  • מכסת שעות ההקראה המקסימלית היא 50 שעות חודשיות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות לשעות הקראה ניתנת למימוש באמצעות פניה למחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי.
  • מספר השעות יקבע במסגרת הערכת הצרכים של הסטודנט/ית הפונה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות