במסגרת שירותי השיקום המקצועי-תעסוקתי, סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לקבל שיעורי עזר בתקופת לימודיהם


סטודנטים עיוורים או לקויי ראייה זכאים לקבל שיעורי עזר בתקופת לימודיהם האקדמיים.

  • השיעורים ניתנים כחלק מהסיוע הניתן לסטודנטים במסגרת שירותי השיקום של המוסד לביטוח לאומי.
  • שיעורי העזר ניתנים על-ידי סטודנטים או מורים מקצועיים, וכוללים סיוע בלימוד החומר, בהכנה לבחינות, בביצוע משימות ומטלות לימודיות וכדומה.
  • מכסת השיעורים עומדת על כ-25% מסך כל השעות הפרונטליות של הסטודנט/ית.
  • ניתן לבקש בקשות חריגות להגדלת המכסה של שיעורי העזר. בקשות אלו רלוונטיות בעיקר במקרים שבהם הסטודנט/ית לומד/ת קורסים תלויי ראיה (למשל במקצועות מדעיים, לימודי שפות וכו').

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות לשיעורי עזר ניתנת למימוש באמצעות פניה למחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי.
  • מספר השעות ייקבע במסגרת הערכת הצרכים של הסטודנט/ית הפונה.
  • בקשה חריגה להגדלת המכסה של שיעורי העזר תיבדק ברמת הפיקוח, ולא על ידי עובד השיקום בסניף.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות