אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
משרד הכלכלה מעניק סיוע כלכלי לעסקים קטנים לצורך הטמעת תקן סליקה EMV
היה ניתן להגיש את דרישת התשלום עד ליום 25.02.2021
לבירורים ושאלות ניתן להתקשר למוקד התכנית: 3569*
לפרטים נוספים ראו באתר מעוף - הסוכנות לעסקים קטנים מטעם משרד הכלכלה

בהתאם להנחיות בנק ישראל, על כלל המשק בישראל לעבור לסליקת אשראי בתקן EMV עד יולי 2021.

 • מעוף - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה, מעניקה סיוע במימון המעבר להטמעת תקן EMV.
 • הסיוע מוגבל לעד 80% מעלויות המימון בפועל, בסכום כולל של עד 2,500 ש"ח לכל עמדת סליקה, עבור 20 עמדות סליקה לכל היותר (בסך הכל עד סכום של 50,000 ש"ח).

מי זכאי?

 • עסק קטן המקיים את כל התנאים הבאים:
  1. נכון ליום 14.6.2020 אפשר ללקוחותיו תשלום בכרטיס אשראי באופן פיזי בעסק.
  2. מחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מיליון ש"ח בשנת 2019.
  3. נכון ליום 14.6.2020 העסק טרם הטמיע את החומרה או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך EMV, קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad).
  4. הסיוע מבוקש עבור שדרוג או החלפת עמדות שהיו קיימות ופעילות בעסק לפני יום 14.06.2020, ולא עבור עמדות חדשות.
  5. העסק לא קיבל סיוע בעבר על פי תכנית זו.
  6. רכישת החומרה או התוכנה נעשתה מיצרנים ומפיצים מורשים על ידי בנק ישראל.
שימו לב
 • בתי עסק הסולקים בתצורת Fake EMV, כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים לסיוע.
 • הזכאות הינה חד פעמית. עסק שקיבל סיוע בעבר בהתאם לתכנית זאת לא יכול להגיש בקשה נוספת.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה לסיוע

 • יש למלא את טופס הרישום לתכנית שבתחתית העמוד בקישור זה, ולהמתין לקבלת הודעה על קליטת הטופס בדואר אלקטרוני.
 • לאחר שהטופס נקלט יש למלא טופס דרישת תשלום ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • חשבוניות עבור כל המסופים שהותקנו.
  • תעודה מזהה על פי אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות).
  • אישור ניהול ספרים בתוקף של 60 ימים לפחות.
  • אישור ניכוי מס במקור בתוקף של 60 ימים לפחות.
  • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת.
  • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף.
  • חשבונית מס תקינה שכוללת את כל הפרטים הבאים:
   1. בסעיף סוג השירות - רכישת חומרה לעמדת מכירה/שירותי טכנאי.
   2. מספר העמדות שהותאמו לתקן EMV מבחינת החומרה או התוכנה.
   3. מספר עמדות המכירה שהותאמו לתקן EMV מבחינת התוכנה בלבד.
   4. הסכום הכולל ששילם העסק תמורת השירותים.
   5. התאריך בו נרכשה החומרה או בוצעה הטמעת התקן (התאריך בחשבונית נדרש להיות החל מיום 14.6.2020 ואילך).
שימו לב
את דרישת התשלום יש להגיש עד ליום 25.02.2021.

המשך טיפול בבקשה

 • אם דרישת התשלום נמצאה תקינה, יישלח בדואר אלקטרוני אישור על הבקשה.
 • התשלום יועבר לחשבון העסק בשוטף פלוס 30 מיום אישור דרישת התשלום.
 • אם דרישת התשלום נדחתה, תישלח על כך הודעה בדואר אלקטרוני עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.
 • אם התקבלה בקשה להשלמת פרטים, יש לבצע את ההשלמות הנדרשות בתוך 10 ימים מיום שנשלחה הבקשה.
 • לאחר קבלת התשלום יש לשלוח צילום חשבונית מס/קבלה בדוא"ל ואת המקור יש לשלוח בדואר עבור: בידיאו מעוף בע"מ ח.פ. 514752450, כתובת: ההגנה 13 ראשון לציון, מגדל ירון מילר, קומה 7.
 • אם החשבונית/קבלה כוללת חותמת דיגיטלית, ניתן להסתפק בשליחה בדוא"ל ואין צורך לשלוח בדואר רגיל.

חשוב לדעת

 • הזכאות הינה חד פעמית, עסק שקיבל סיוע לפי התכנית אינו זכאי לסיוע נוסף.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים