הקדמה:

המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים מתאימה תוכנית שיקום קהילתית לאסירים לאחר שחרורם ולבני משפחותיהם
המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה סיוע והכוונה למשפחות האסירים גם במהלך תקופת המאסרבכל רשות מקומית קיימת מחלקה לשירותים חברתיים שבה פועלים עובדים סוציאליים ועובדים בעלי תפקידים נוספים.

  • רכזי רש"א (רשות שיקום האסיר) העובדים ברשויות המקומיות (לא בכולן) הם חלק מצוות עובדי המחלקות. בחלק מהערים רכזי רש"א פועלים בבית חוסן - יחידה לטיפול בהתמכרויות.
  • תפקידם של העובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה כולל, בין היתר, מתן שירותי אבחון, טיפול, תמיכה, איתור, מניעה, הגנה ושיקום, באמצעות שיטות העבודה המגוונות של העבודה הסוציאלית - בעבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית.

מי זכאי?

  • אסיר ובני משפחתו לאחר שחרורו מן המאסר.
  • משפחות האסיר במהלך תקופת המאסר.

תהליך מימוש הזכות

  • בני משפחת האסיר יפנו אל המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם.
  • אסיר משוחרר יפנה עם אישור של בתי הסוהר בנוגע לתקופת המאסר ותאריך השחרור (טופס שהייה) אל העובד הסוציאלי לשיקום האסיר במחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.
  • העובד הסוציאלי יתאים לבני המשפחה או לאסיר המשוחרר תוכנית שיקום אישית, לאחר שיחת אבחון ותיאום ציפיות.
  • המחלקה לשירותים חברתיים תלווה, תסייע ותטפל בהתאם לצרכי האסיר המשוחרר ובהתאם לשירותים אשר ביכולתה לספק.
  • הקבלה לטיפול תלויה בעומס המחלקה, במספר המטופלים הפונים ובשירותים שהמחלקה יכולה להציע.
  • בישובים בהם פועלים יועצי התעסוקה של רש"א, האסיר המשוחרר יוכל לקבל מהם סיוע, הדרכה, ייעוץ וליווי בכל הקשר להשתלבות בתעסוקה ובהכשרה מקצועית.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים