הקדמה:

הרשות לשיקום האסיר (רש"א) מספקת תמיכה בחודשים הראשונים לאחר השחרור מהכלא
הסיוע ניתן ללא תשלום
לפרטים נוספים ראו מדריך שירותים לאסיר המשתחרר מטעם הרשות לשיקום האסיר


בחודשים הראשונים לאחר השחרור, נדרש מאמץ מיוחד כדי להצליח להתמודד עם הקשיים במעבר מהחיים במסגרת הסגורה של הכלא לחיים חופשיים בקהילה.

כדי להקל על המעבר מפעילה רש"א תוכניות טיפול מגוונות לשיקום אסירים משוחררים ומשפחותיהם, בשיתוף עם הלשכות לשירותים חברתיים וגורמים נוספים בקהילה.

  • רכזי רש"א בקהילה הם עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות שתפקידם לרכז את הטיפול באסיר המשוחרר ובמשפחתו ולהכין תוכניות שיקום לאסירים בשחרור מוקדם ובשחרור מלא.
  • יועצי התעסוקה של רש"א אחראים על נושא העבודה וההכשרה של אסירים משוחררים.
  • יועצי השיקום המחוזיים של רש"א בקהילה הם נציגי רש"א מול כל גורמי הקהילה ביישובים שבאחריותם, והם המפקחים והאחראים על תהליך השיקום של האסירים ומשפחותיהם.
  • מנהלי המחוזות של רש"א מנהלים את כל היחידות של רש"א במחוזות.
  • המפקח הארצי של רש"א הוא מפקח-על בתחום המקצועי.

מי זכאי?

  • אסיר משוחרר בחודשים הראשונים לאחר שחרורו מן הכלא.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • רכזי רש"א בקהילה פועלים רק בחלק מהרשויות המקומיות. פעילותם מתבצעת בהתאם להחלטות שירותי הרווחה המקומיים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות